Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS”"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and improvement of quality management system in “Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS” JSC"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Zinātniskais asistents Aija Medne
Anotācija Millere B. (2021). Kvalitātes sistēmas analīze un pilnveide AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS": Bakalaura darbs. Vadītājs Mg.oec. Jānis Pildvas. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lappuses. Darbā tika izmantoti 29 izmantotās literatūras avoti un darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir veikt uzņēmuma AS Olaines ķīmiskajā rūpnīcā "Biolars" kvalitātes sistēmas analīzi, raksturot tās nozīmīgumu uzņēmuma darbībā un izstrādāt pilnveides iespējas. Darba pirmajā daļā, darba autore, apskatīja un analizēja pieejamo literatūru par kvalitātes vadības sistēmu un izprata kvalitātes jēdziena būtību. Kā arī aprakstīja Delfu metodes, FMEA analīzes jēdzienu un pielietojumu. Tika analizēta pieejamā literatūra par iekšējā audita jēdziena būtību un nozīmīgumu, kā arī tika aprakstīts kvalitātes vadības sistēmas standarta ISO 9001:2017 un izpētīts integrētās vadības sistēmas jēdziens. Darba otrajā daļā, darba autore aprakstīja uzņēmuma AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS" darbības jomu. Tika raksturots uzņēmuma izejvielu pārbaudes un uzglabāšanas process pēc FMEA metodes. Darba autore veica konstatēto neatbilstību analīzi pēc FMEA un Delfu metodes, kā arī tika raksturota un analizēta kvalitātes vadības sistēma uzņēmumā AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS". Darba trešajā daļā, darba autore izstrādāja, raksturoja un analizēja pilnveides iespējas iepriekš konstatējamajām un aprakstītajām neatbilstībām, kā arī tika plānotas un raksturotas iespējamās izmaksas un veikti kopējie secinājumi.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā quality managemenet
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2021 17:03:04