Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide AS “Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS”"
Title in English "Analysis and improvement of quality management system in “Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS” JSC"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pildavs
Reviewer Zinātniskais asistents Aija Medne
Abstract Millere B. (2021). Kvalitātes sistēmas analīze un pilnveide AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS": Bakalaura darbs. Vadītājs Mg.oec. Jānis Pildvas. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lappuses. Darbā tika izmantoti 29 izmantotās literatūras avoti un darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir veikt uzņēmuma AS Olaines ķīmiskajā rūpnīcā "Biolars" kvalitātes sistēmas analīzi, raksturot tās nozīmīgumu uzņēmuma darbībā un izstrādāt pilnveides iespējas. Darba pirmajā daļā, darba autore, apskatīja un analizēja pieejamo literatūru par kvalitātes vadības sistēmu un izprata kvalitātes jēdziena būtību. Kā arī aprakstīja Delfu metodes, FMEA analīzes jēdzienu un pielietojumu. Tika analizēta pieejamā literatūra par iekšējā audita jēdziena būtību un nozīmīgumu, kā arī tika aprakstīts kvalitātes vadības sistēmas standarta ISO 9001:2017 un izpētīts integrētās vadības sistēmas jēdziens. Darba otrajā daļā, darba autore aprakstīja uzņēmuma AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS" darbības jomu. Tika raksturots uzņēmuma izejvielu pārbaudes un uzglabāšanas process pēc FMEA metodes. Darba autore veica konstatēto neatbilstību analīzi pēc FMEA un Delfu metodes, kā arī tika raksturota un analizēta kvalitātes vadības sistēma uzņēmumā AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS". Darba trešajā daļā, darba autore izstrādāja, raksturoja un analizēja pilnveides iespējas iepriekš konstatējamajām un aprakstītajām neatbilstībām, kā arī tika plānotas un raksturotas iespējamās izmaksas un veikti kopējie secinājumi.
Keywords kvalitātes vadība
Keywords in English quality managemenet
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 28.05.2021 17:03:04