Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par etnisko mārketingu paaudžu kontekstā
Nosaukums angļu valodā Research of ethnic marketing in the context of generations
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents K.Fedotova
Anotācija Bakalaura darba autors: Ella Bērziņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr. oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Pētījums par etnisko mārketingu paaudžu kontekstā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63. lpp., tajā iekļauti 40 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, 28 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaurā darbā ir apskatīta etniskā mārketinga aktualitāte Latvijā un pasaulē. Darbā tiek sniegti galvenie teorētiskie aspekti etniskajā mārketingā un tā izmantošanā. Pētījumā tika veikta sabiedrības aptauja, Latvijas uzņēmumu aktivitātes izpēte sociālajos mēdijos un to mājaslapās, ekspertu intervijas un tika izmantota kontentanalīze, lai noteiktu etniskā mārketinga izmantošanu Latvijā paaudžu kontekstā. Pēc veiktā pētījuma tika salīdzināti rezultāti no sabiedrības un ekspertu puses, lai sniegtu ieteikumus etniskā mārketinga izmantošanā uzņēmuma mārketinga stratēģijās. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bērziņa, E., Greitāne, R. (2021). Pētījums par etnisko mārketingu paaudžu kontekstā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IEVF, bakalaura akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana». 63. lpp.
Atslēgas vārdi Etniskais mārketings, paaudzes
Atslēgas vārdi angļu valodā Ethnic marketing, generations
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2021 17:00:24