Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pētījums par etnisko mārketingu paaudžu kontekstā
Title in English Research of ethnic marketing in the context of generations
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer K.Fedotova
Abstract Bakalaura darba autors: Ella Bērziņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr. oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Pētījums par etnisko mārketingu paaudžu kontekstā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63. lpp., tajā iekļauti 40 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, 28 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaurā darbā ir apskatīta etniskā mārketinga aktualitāte Latvijā un pasaulē. Darbā tiek sniegti galvenie teorētiskie aspekti etniskajā mārketingā un tā izmantošanā. Pētījumā tika veikta sabiedrības aptauja, Latvijas uzņēmumu aktivitātes izpēte sociālajos mēdijos un to mājaslapās, ekspertu intervijas un tika izmantota kontentanalīze, lai noteiktu etniskā mārketinga izmantošanu Latvijā paaudžu kontekstā. Pēc veiktā pētījuma tika salīdzināti rezultāti no sabiedrības un ekspertu puses, lai sniegtu ieteikumus etniskā mārketinga izmantošanā uzņēmuma mārketinga stratēģijās. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bērziņa, E., Greitāne, R. (2021). Pētījums par etnisko mārketingu paaudžu kontekstā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IEVF, bakalaura akadēmiskā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana». 63. lpp.
Keywords Etniskais mārketings, paaudzes
Keywords in English Ethnic marketing, generations
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 28.05.2021 17:00:24