Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Influenceri un to dalība uzņēmumu mārketinga aktivitātēs
Nosaukums angļu valodā Influencers and their participation in enterprise marketing activities
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents T.Tambovceva
Anotācija Noslēguma darba autors: Rasa Lakse-Čerņajeva Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr. oec. Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Influenceri un to dalība uzņēmumu mārketinga aktivitātēs Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 31 attēls, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 26 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Lai saprastu temata nozīmīgumu, darba autore veica zinātnisko rakstu analīzi. Bakalaura darbā ir izpētītas un analizētas influenceru mārketinga teorētiskās un praktiskās nostādnes, un noteikta influenceru dalība uzņēmumu mārketinga aktivitātēs, izmantojot aptaujas datus, intervijas un situācijas analīzi. Rezultātā iegūtie dati tika analizēti, lai sniegtu priekšlikumus veiksmīgai influenceru un uzņēmumu sadarbībai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Lakse-Čerņajeva, R. (2021) Influenceri un to dalība uzņēmumu mārketinga aktivitātēs. Bakalaura darbs/ R. Lakse-Čerņajeva, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IEVF, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 66 lpp.
Atslēgas vārdi influenceri, influenceru mārketings, mārketinga aktivitātes
Atslēgas vārdi angļu valodā influencer, influencer marketing, marketing activities
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2021 14:34:29