Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Influenceri un to dalība uzņēmumu mārketinga aktivitātēs
Title in English Influencers and their participation in enterprise marketing activities
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer T.Tambovceva
Abstract Noslēguma darba autors: Rasa Lakse-Čerņajeva Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr. oec. Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Influenceri un to dalība uzņēmumu mārketinga aktivitātēs Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 31 attēls, 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 26 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Lai saprastu temata nozīmīgumu, darba autore veica zinātnisko rakstu analīzi. Bakalaura darbā ir izpētītas un analizētas influenceru mārketinga teorētiskās un praktiskās nostādnes, un noteikta influenceru dalība uzņēmumu mārketinga aktivitātēs, izmantojot aptaujas datus, intervijas un situācijas analīzi. Rezultātā iegūtie dati tika analizēti, lai sniegtu priekšlikumus veiksmīgai influenceru un uzņēmumu sadarbībai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Lakse-Čerņajeva, R. (2021) Influenceri un to dalība uzņēmumu mārketinga aktivitātēs. Bakalaura darbs/ R. Lakse-Čerņajeva, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IEVF, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 66 lpp.
Keywords influenceri, influenceru mārketings, mārketinga aktivitātes
Keywords in English influencer, influencer marketing, marketing activities
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 28.05.2021 14:34:29