Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Lietotāju datu aizsardzība PHP bāzētās tīmekļa lietotnēs
Nosaukums angļu valodā User Data Protection in PHP-Based Web Applications
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Normunds Kante
Recenzents A.A.Bērziņš, Dr.sc.ing., LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes viespētnieks
Anotācija 3. tips: Produkta vai prototipa izstrāde. Bakalaura darbs ir veltīts pētījuma veikšanai par lietotāja datu aizsardzību, kasir saistīta ar lietotāja identitātes nodrošināšanu un apstrādi PHP bāzētās tīmekļa lietotnēs. Darba gaitā tiek veikta izpēte, kā tīmekļa lietotnēs tiek apstrādāti lietotāju dati, lai nodrošinātu lietotāju autentifikāciju un autorizāciju, un ar to saistītās problēmas, tiek apskatīti dažādi risinājumi bieži sastopamiem tā saucamajiem “drošības caurumiem”, kuri rada draudu gan pašai sistēmai, gan arī tās lietotājiem. Kā arī tiek izstrādāts aizsargātas tīmekļa lietotnes, kurā tiek nodrošināta lietotāju identitāte, prototips, ievērojot izanalizētos drošības standartus. Bakalaura darbs sastāv no 5 nodaļām un nobeiguma. Pirmajā nodaļā (ievads) aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Otrajā nodaļā tiek aprakstīts, kas ir digitālā identitāte un ar to saistītie jēdzieni, tās izmantošana tīmekļa lietotnēs, lai nodrošinātu lietotājam unikālu piekļuvi lietotnes saturam. Trešajā nodaļā tiek aplūkoti dažādi uzbrukumu veidi, iespējas, kā ļaunprātīgas personas var kaitēt tīmekļa lietotnei, tās lietotājiem, izmantojot tajā pieejamās “vājās vietas”. Ceturtajā nodaļā tiek meklēti risinājumi, kā novērst dažādākos iepriekš izskatītos draudus tīmekļa lietotnēm, ar mērķi uzlabot lietotāju datu drošību. Piektā nodaļa satur informāciju par drošas tīmekļa lietotnes izstrādi, kurā īpaša vērība tiek pievērsta lietotāju identitātes nodrošināšanai, un tās testēšanu. Darbā: 59 lpp. teksta, 21 attēli, 1 tabula un 44 bibliogrāfijas avoti
Atslēgas vārdi Drošība, lietotāju identitāte, autentifikācija, autorizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Security, user identity, authentication, authorization
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2021 13:41:22