Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Lietotāju datu aizsardzība PHP bāzētās tīmekļa lietotnēs
Title in English User Data Protection in PHP-Based Web Applications
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Normunds Kante
Reviewer A.A.Bērziņš, Dr.sc.ing., LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes viespētnieks
Abstract 3. tips: Produkta vai prototipa izstrāde. Bakalaura darbs ir veltīts pētījuma veikšanai par lietotāja datu aizsardzību, kasir saistīta ar lietotāja identitātes nodrošināšanu un apstrādi PHP bāzētās tīmekļa lietotnēs. Darba gaitā tiek veikta izpēte, kā tīmekļa lietotnēs tiek apstrādāti lietotāju dati, lai nodrošinātu lietotāju autentifikāciju un autorizāciju, un ar to saistītās problēmas, tiek apskatīti dažādi risinājumi bieži sastopamiem tā saucamajiem “drošības caurumiem”, kuri rada draudu gan pašai sistēmai, gan arī tās lietotājiem. Kā arī tiek izstrādāts aizsargātas tīmekļa lietotnes, kurā tiek nodrošināta lietotāju identitāte, prototips, ievērojot izanalizētos drošības standartus. Bakalaura darbs sastāv no 5 nodaļām un nobeiguma. Pirmajā nodaļā (ievads) aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Otrajā nodaļā tiek aprakstīts, kas ir digitālā identitāte un ar to saistītie jēdzieni, tās izmantošana tīmekļa lietotnēs, lai nodrošinātu lietotājam unikālu piekļuvi lietotnes saturam. Trešajā nodaļā tiek aplūkoti dažādi uzbrukumu veidi, iespējas, kā ļaunprātīgas personas var kaitēt tīmekļa lietotnei, tās lietotājiem, izmantojot tajā pieejamās “vājās vietas”. Ceturtajā nodaļā tiek meklēti risinājumi, kā novērst dažādākos iepriekš izskatītos draudus tīmekļa lietotnēm, ar mērķi uzlabot lietotāju datu drošību. Piektā nodaļa satur informāciju par drošas tīmekļa lietotnes izstrādi, kurā īpaša vērība tiek pievērsta lietotāju identitātes nodrošināšanai, un tās testēšanu. Darbā: 59 lpp. teksta, 21 attēli, 1 tabula un 44 bibliogrāfijas avoti
Keywords Drošība, lietotāju identitāte, autentifikācija, autorizācija
Keywords in English Security, user identity, authentication, authorization
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 27.05.2021 13:41:22