Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Kooperatīvu ietekme uz teritoriju saimniecisko darbību Latvijā
Nosaukums angļu valodā Impact of Cooperatives on the Economic Activities of Territories in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Normunds Balabka
Recenzents Asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Anotācija Darba autors: Normunds Medens Darba zinātniskais vadītājs: Prakt. Docents, Mg. oec. Normunds Balabka Darba temats: Kooperatīvu ietekme uz teritoriju saimniecisko darbību Latvijā Darba veids: Bakalaura darbs Darba struktūra: Darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 60 lpp, 6 tabulas, 2 attēli, 13 pielikumi Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētijuma gaidā ir analizēta tēma “Kooperatīvu ietekme uz teritoriju saimniecisko darbību Latvijā’’ ar mērķi radīt risinājumus kooperatīva ietekmes palielināšanai konkrēta novada – teritorijas ietvaros. Darba aktualitāte saistīta ar Latvijas lauku ainavas izmaiņā, kur pakāpeniski samazinās mazo zemnieku saimniecību skaits un tiek novērota lielu saimniecību paplašināšanās. Darbā ir izpētīts, ka mazo saimniecību pastāvēšana kooperatīvā balstās uz lielo saimniecību atbalstu un solidaritāti, jo transporta izmaksas mazam produkcijas daudzumam ir lielākas nekā tāda paša produkta lielāka vairuma transportēšanai. Pētījumā tiek piedāvāts izveidot kooperatīva sadarbības projektu ar vietējo pagastu/novadu skolām. Pētījuma rezultātu praktiskais pielietojums: Kā viens no priekšlikumiem ir valsts dotācijas kooperatīvu transportam, kas dotu iespēju uzņemt kooperatīvā saimniecības ar četrām līdz desmit govīm, kas mūsdienu apstākļos vēl ir saglabājušās Latvijas laukos. Lai risinātu lielsaimnieku un mazo zemnieku sadarbību viena kooperatīva ietvaros tiek piedāvāts iesaistīt vietējās kopienas skolu, kur mācās visa pagasta/novada bērni. Vedot bērnus ekskursijās pierādīt visu saimniecību nozīmi novada teritorijā. Šāda projekta ietvaros palielināt bērnu zināšanas par pārtikas izcelmsi un veidot pozitīvu attieksmi pret dabu un darbu. Priekšlikums ir izstrādāt sadarbības memorandu starp kooperatīvu, vietējo pagastu un novadu skolām un Valmieras novada pašvaldību. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Par pētījuma bāzi ir ņemts Kučinskis, J. (2004). Kooperācijas attīstība Latvijā un pasaulē , un Dyg, P., M., Mikkelsen, B., E. (2016). Cooperation Models, Motivation and Objectives behind Farm-School Collaboration: Case Insights from Denmark. International Journal of Sociology of Agriculture and Food.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: kooperatīvs, zemnieku saimniecības, kopiena, skola kā kopienas centrs
Atslēgas vārdi angļu valodā cooperative, farms, community, school as a community center
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2021 13:25:02