Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Kooperatīvu ietekme uz teritoriju saimniecisko darbību Latvijā
Title in English Impact of Cooperatives on the Economic Activities of Territories in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Asoc.prof. T.Survilo
Abstract Anotācija Darba autors: Normunds Medens Darba zinātniskais vadītājs: Prakt. Docents, Mg. oec. Normunds Balabka Darba temats: Kooperatīvu ietekme uz teritoriju saimniecisko darbību Latvijā Darba veids: Bakalaura darbs Darba struktūra: Darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 60 lpp, 6 tabulas, 2 attēli, 13 pielikumi Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētijuma gaidā ir analizēta tēma “Kooperatīvu ietekme uz teritoriju saimniecisko darbību Latvijā’’ ar mērķi radīt risinājumus kooperatīva ietekmes palielināšanai konkrēta novada – teritorijas ietvaros. Darba aktualitāte saistīta ar Latvijas lauku ainavas izmaiņā, kur pakāpeniski samazinās mazo zemnieku saimniecību skaits un tiek novērota lielu saimniecību paplašināšanās. Darbā ir izpētīts, ka mazo saimniecību pastāvēšana kooperatīvā balstās uz lielo saimniecību atbalstu un solidaritāti, jo transporta izmaksas mazam produkcijas daudzumam ir lielākas nekā tāda paša produkta lielāka vairuma transportēšanai. Pētījumā tiek piedāvāts izveidot kooperatīva sadarbības projektu ar vietējo pagastu/novadu skolām. Pētījuma rezultātu praktiskais pielietojums: Kā viens no priekšlikumiem ir valsts dotācijas kooperatīvu transportam, kas dotu iespēju uzņemt kooperatīvā saimniecības ar četrām līdz desmit govīm, kas mūsdienu apstākļos vēl ir saglabājušās Latvijas laukos. Lai risinātu lielsaimnieku un mazo zemnieku sadarbību viena kooperatīva ietvaros tiek piedāvāts iesaistīt vietējās kopienas skolu, kur mācās visa pagasta/novada bērni. Vedot bērnus ekskursijās pierādīt visu saimniecību nozīmi novada teritorijā. Šāda projekta ietvaros palielināt bērnu zināšanas par pārtikas izcelmsi un veidot pozitīvu attieksmi pret dabu un darbu. Priekšlikums ir izstrādāt sadarbības memorandu starp kooperatīvu, vietējo pagastu un novadu skolām un Valmieras novada pašvaldību. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Par pētījuma bāzi ir ņemts Kučinskis, J. (2004). Kooperācijas attīstība Latvijā un pasaulē , un Dyg, P., M., Mikkelsen, B., E. (2016). Cooperation Models, Motivation and Objectives behind Farm-School Collaboration: Case Insights from Denmark. International Journal of Sociology of Agriculture and Food.
Keywords Atslēgas vārdi: kooperatīvs, zemnieku saimniecības, kopiena, skola kā kopienas centrs
Keywords in English cooperative, farms, community, school as a community center
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 27.05.2021 13:25:02