Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Kultūras plānošana kā rīks sabiedrības līdzdalības veicināšanai Rīgas apkaimju projektos
Nosaukums angļu valodā Cultural Planning as a Tool for Promoting Public Participation in Riga Neighbourhood Projects
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Gunta Smalkā
Recenzents Nodaļas vadītāja I.Bušovska
Anotācija Mūsdienās pilsētas, arī Rīga, deindustrializācijas procesa rezultātā saskaras ar tādiem izaicinājumiem kā demogrāfiskās izmaiņas, sociālā integrācija un ilgtspējīga attīstība. Lai apzinātu risinājumus un nepieciešamo pasākumu kopumu, tiek izstrādāti ilgtermiņa un vidēja termiņa politikas un teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kas paredz pozitīvu pārmaiņu sasniegšanu sociāli ekonomiskajā attīstībā, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. Šo politikas dokumentu izstrādes laikā ir jāievēro līdzdalības un interešu saskaņotības principi, kas ir īpaši svarīgi pašvaldību līmenī, tā kā to darbība ir tieši vērsta uz tās teritorijas iedzīvotāju labklājības veicināšanu. Pēdējos divdesmit gadus kultūras plānošana ir plaši atzīta metode, kura virza iedzīvotāju ierosinātus procesus un veicina jaunu sadarbības tīklu veidošanos, lai panāktu iekļaujošu un ilgtspējīgu pilsētu attīstību. Izmantojot kultūras un radošo industriju resursus, kultūras plānošana paredz teritorijas raksturīgāko īpatnību noteikšanu kā pamatu tālākās attīstības vīzijas izstrādei. Ar to saprotot, ka sabiedrības līdzdalības pasākumiem būtu jānotiek jau pirms attīstības plānošanas procesa uzsākšanas. Bakalaura darba ietvaros tiek veikts pētījums par sabiedrības līdzdalības veicināšanu, izmantojot kultūras plānošanas metodes iespējas. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt kultūras plānošanas metodes pielietošanas iespējas, veikt sabiedrības līdzdalības veicināšanas piemēru analīzi, izstrādāt vadlīnijas kultūras plānošanas projektam Maskavas forštatē, ar mērķi paaugstināt sabiedrības iesaisti plānošanas procesos. Bakalaura darbs ir latviešu valodā un sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darba apjoms bez pielikumiem – 63 lpp., kurās ietverti 13 attēli un 5 tabulas. Darbam pievienoti 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi kultūras plānošana, sabiedrības līdzdalība, Rīgas apkaimes, koprade, kopienas
Atslēgas vārdi angļu valodā cultural planning, public participation, Riga neighbourhoods, co-creation, communities
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2021 11:35:46