Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Kultūras plānošana kā rīks sabiedrības līdzdalības veicināšanai Rīgas apkaimju projektos
Title in English Cultural Planning as a Tool for Promoting Public Participation in Riga Neighbourhood Projects
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Gunta Smalkā
Reviewer Nodaļas vadītāja I.Bušovska
Abstract Mūsdienās pilsētas, arī Rīga, deindustrializācijas procesa rezultātā saskaras ar tādiem izaicinājumiem kā demogrāfiskās izmaiņas, sociālā integrācija un ilgtspējīga attīstība. Lai apzinātu risinājumus un nepieciešamo pasākumu kopumu, tiek izstrādāti ilgtermiņa un vidēja termiņa politikas un teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kas paredz pozitīvu pārmaiņu sasniegšanu sociāli ekonomiskajā attīstībā, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. Šo politikas dokumentu izstrādes laikā ir jāievēro līdzdalības un interešu saskaņotības principi, kas ir īpaši svarīgi pašvaldību līmenī, tā kā to darbība ir tieši vērsta uz tās teritorijas iedzīvotāju labklājības veicināšanu. Pēdējos divdesmit gadus kultūras plānošana ir plaši atzīta metode, kura virza iedzīvotāju ierosinātus procesus un veicina jaunu sadarbības tīklu veidošanos, lai panāktu iekļaujošu un ilgtspējīgu pilsētu attīstību. Izmantojot kultūras un radošo industriju resursus, kultūras plānošana paredz teritorijas raksturīgāko īpatnību noteikšanu kā pamatu tālākās attīstības vīzijas izstrādei. Ar to saprotot, ka sabiedrības līdzdalības pasākumiem būtu jānotiek jau pirms attīstības plānošanas procesa uzsākšanas. Bakalaura darba ietvaros tiek veikts pētījums par sabiedrības līdzdalības veicināšanu, izmantojot kultūras plānošanas metodes iespējas. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt kultūras plānošanas metodes pielietošanas iespējas, veikt sabiedrības līdzdalības veicināšanas piemēru analīzi, izstrādāt vadlīnijas kultūras plānošanas projektam Maskavas forštatē, ar mērķi paaugstināt sabiedrības iesaisti plānošanas procesos. Bakalaura darbs ir latviešu valodā un sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darba apjoms bez pielikumiem – 63 lpp., kurās ietverti 13 attēli un 5 tabulas. Darbam pievienoti 8 pielikumi.
Keywords kultūras plānošana, sabiedrības līdzdalība, Rīgas apkaimes, koprade, kopienas
Keywords in English cultural planning, public participation, Riga neighbourhoods, co-creation, communities
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 27.05.2021 11:35:46