Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Reģionālo autobusu pieturu multimodālā attīstība
Nosaukums angļu valodā Multimodal Development of Regional Bus Stops
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inesa Bušovska
Recenzents Pr.doc.N.Balabka
Anotācija Rīgas Tehniskās Universitātes, inženierekonomikas un vadības fakultātes, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras 5. kursa studenta Laura Ivanova profesionālais bakalaura darbs, par tēmu Reģionālo autobusu pieturvietu multimodālā attīstība, kuru vada zinātniskā vadītāja mg.oec. Inesa Bušovska. Darbs ir izstrādāts uz 66. lapaspusēm, kurā ir 45 attēli, kartes vai tabulas un satur trīs pielikumus. Darba mērķis ir sniegt pamatotus priekšlikumus reģionālo autobusu pieturvietu attīstībai, piedāvājot multimodālu risinājumu ar papildus funkcijām un pakalpojumiem pasažieriem, kas uzlabos sociāli ekonomisko attīstību reģionā. Darbā ir apskatīta esošā sabiedriskā transporta koncepcija un nākotnes perspektīvas, kuru pamatā ir izvirzīta prasība, nosakot dzelzceļa satiksmi kā prioritāro un autotransporta pārvadājumus kā sekundāros. Darba ietvarā tiek piedāvāta metodika kā izvērtēt esošo pieturvietu izvietojumu un to funkcionālo aprīkojumu atbilstoši sociāli ekonomiskiem faktoriem. Darbā ir izstrādāts multimodāls pieturvietu risinājums, kurš nodrošina vairāku līmeņu funkcionālās prasības un papildina pieturvietu ar papildus komerciāliem infrastruktūras elementiem, nodrošinot drošu un mūsdienīgu vidi un funkcijas autobusu pasažieriem. Pamatojoties uz izvēlētās metodikas un izstrādāto modulāro pieturvietu aprīkojumu, tiek apskatīts esošais autobusu satiksmes maršruts Ērgļi – Koknese un izvērtētas pieturvietas atbilstoši metodikai un tiek piedāvāts pieturvietu izvietojums un funkcijas atbilstoši tam. Darba rezultātā var minēt, ka multimodālu pieturvietu izveide un metodikas pielietošana visā Latvijas Republikā būtu pienesums autotransporta attīstībā, nodrošinot pasažieriem drošu vidi ar papildus funkcijām un pakalpojumiem.
Atslēgas vārdi Autobusu pieturvieta; Sabiedriskais transports; Multimodāls; Multifunkcionāls; Modulārs
Atslēgas vārdi angļu valodā Bus stop; Public transport; Multimodal; Multifunctional; Module
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2021 10:41:42