Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Reģionālo autobusu pieturu multimodālā attīstība
Title in English Multimodal Development of Regional Bus Stops
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inesa Bušovska
Reviewer Pr.doc.N.Balabka
Abstract Rīgas Tehniskās Universitātes, inženierekonomikas un vadības fakultātes, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras 5. kursa studenta Laura Ivanova profesionālais bakalaura darbs, par tēmu Reģionālo autobusu pieturvietu multimodālā attīstība, kuru vada zinātniskā vadītāja mg.oec. Inesa Bušovska. Darbs ir izstrādāts uz 66. lapaspusēm, kurā ir 45 attēli, kartes vai tabulas un satur trīs pielikumus. Darba mērķis ir sniegt pamatotus priekšlikumus reģionālo autobusu pieturvietu attīstībai, piedāvājot multimodālu risinājumu ar papildus funkcijām un pakalpojumiem pasažieriem, kas uzlabos sociāli ekonomisko attīstību reģionā. Darbā ir apskatīta esošā sabiedriskā transporta koncepcija un nākotnes perspektīvas, kuru pamatā ir izvirzīta prasība, nosakot dzelzceļa satiksmi kā prioritāro un autotransporta pārvadājumus kā sekundāros. Darba ietvarā tiek piedāvāta metodika kā izvērtēt esošo pieturvietu izvietojumu un to funkcionālo aprīkojumu atbilstoši sociāli ekonomiskiem faktoriem. Darbā ir izstrādāts multimodāls pieturvietu risinājums, kurš nodrošina vairāku līmeņu funkcionālās prasības un papildina pieturvietu ar papildus komerciāliem infrastruktūras elementiem, nodrošinot drošu un mūsdienīgu vidi un funkcijas autobusu pasažieriem. Pamatojoties uz izvēlētās metodikas un izstrādāto modulāro pieturvietu aprīkojumu, tiek apskatīts esošais autobusu satiksmes maršruts Ērgļi – Koknese un izvērtētas pieturvietas atbilstoši metodikai un tiek piedāvāts pieturvietu izvietojums un funkcijas atbilstoši tam. Darba rezultātā var minēt, ka multimodālu pieturvietu izveide un metodikas pielietošana visā Latvijas Republikā būtu pienesums autotransporta attīstībā, nodrošinot pasažieriem drošu vidi ar papildus funkcijām un pakalpojumiem.
Keywords Autobusu pieturvieta; Sabiedriskais transports; Multimodāls; Multifunkcionāls; Modulārs
Keywords in English Bus stop; Public transport; Multimodal; Multifunctional; Module
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 27.05.2021 10:41:42