Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības stratēģija un risku pārvaldība ārstniecības iestādē"
Nosaukums angļu valodā "Quality management strategy and risk management in the health care institution"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Jānis Mazais
Recenzents Docents Iveta Mežinska
Anotācija Džerina E. (2021). Kvalitātes vadības stratēģija un riska pārvaldība ārstniecības iestādē: Maģistra darbs. Vadītājs profesors J. Mazais. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 100 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 12 tabulas, 8 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 23 avoti latviešu, 57 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 17 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības un risku pārvaldības stratēģijas pilnveidošanai ārstniecības iestādē. Pirmajā darba daļā tiek aplūkotas un salīdzinātas dažādos literatūras avotos pieejamas kvalitātes definīcijas, kvalitātes vadības modeļi, risku pārvaldība un risku novērtēšanas sistēmas ārstniecības iestādēs. Otrajā darba daļā ir analizēta ārstniecības iestādes kvalitātes vadības un riska pārvaldība. Tika veikts audits, pašnovērtējums, pielietota salīdzināšanas metode. Risku novērtēšanai pielietotas FMEA un Delfu metode. Trešajā darba daļā sniegti ieteikumi kvalitātes vadības un risku pārvaldības sistēmu uzlabošanai. Ir izstrādāta kvalitātes vadības un risku pārvaldības stratēģija sistēmu pilnveidošanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Ir jāpilnveido sūdzību izskatīšanas un analīzes sistēma. Nepieciešams ieviest ziņošanas un mācīšanas sistēmu. Izstrādāt un ieviest izglītības programmu personālam saistība ar kvalitāti un pacientu drošību ārstniecības iestādē. Risku pārvaldības ieviešanai iestādē jāpiesaista kvalificēti speciālisti.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadība, riska pārvaldība, pacientu drošība, stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā quality management, risk management, patient safety, strategy
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2021 09:09:32