Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības stratēģija un risku pārvaldība ārstniecības iestādē"
Title in English "Quality management strategy and risk management in the health care institution"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Mazais
Reviewer Docents Iveta Mežinska
Abstract Džerina E. (2021). Kvalitātes vadības stratēģija un riska pārvaldība ārstniecības iestādē: Maģistra darbs. Vadītājs profesors J. Mazais. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 100 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 12 tabulas, 8 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 23 avoti latviešu, 57 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 17 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības un risku pārvaldības stratēģijas pilnveidošanai ārstniecības iestādē. Pirmajā darba daļā tiek aplūkotas un salīdzinātas dažādos literatūras avotos pieejamas kvalitātes definīcijas, kvalitātes vadības modeļi, risku pārvaldība un risku novērtēšanas sistēmas ārstniecības iestādēs. Otrajā darba daļā ir analizēta ārstniecības iestādes kvalitātes vadības un riska pārvaldība. Tika veikts audits, pašnovērtējums, pielietota salīdzināšanas metode. Risku novērtēšanai pielietotas FMEA un Delfu metode. Trešajā darba daļā sniegti ieteikumi kvalitātes vadības un risku pārvaldības sistēmu uzlabošanai. Ir izstrādāta kvalitātes vadības un risku pārvaldības stratēģija sistēmu pilnveidošanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Ir jāpilnveido sūdzību izskatīšanas un analīzes sistēma. Nepieciešams ieviest ziņošanas un mācīšanas sistēmu. Izstrādāt un ieviest izglītības programmu personālam saistība ar kvalitāti un pacientu drošību ārstniecības iestādē. Risku pārvaldības ieviešanai iestādē jāpiesaista kvalificēti speciālisti.
Keywords kvalitātes vadība, riska pārvaldība, pacientu drošība, stratēģija
Keywords in English quality management, risk management, patient safety, strategy
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 27.05.2021 09:09:32