Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Finanšu un grāmatvedības nozares starptautisko biznesa pakalpojumu centru izveides kritēriji Baltijā
Nosaukums angļu valodā Criteria for establishing business service centers in the financial and accounting sector in the Baltics
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Linda Kelle
Recenzents SIA ,,GroGlass" Finanšu vadītājs R.Grišajevs
Anotācija Bakalaura darba autore Kristīne Ozola izstrādāja darbu, kura temats ir “Finanšu un grāmatvedības nozares starptautisko biznesa pakalpojumu centru izveides kritēriji Baltijā”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt finanšu un grāmatvedības nozares starptautisko biznesa pakalpojumu centru izveides kritērijus, lai sniegtu rekomendācijas uzņēmumiem lokācijas izvēlei Baltijā. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīta starptautisko biznesa pakalpojumu centru būtība un attīstība, kā arī to izveides ietekmējošākie iekšējie un ārējie faktori. Darba otrajā daļā tiek analizēts starptautisko biznesa pakalpojumu sektors Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, ņemot vērā svarīgākos kritērijus, kas saistās ar starptautisko biznesa pakalpojumu centru attīstību – pieejamais darbaspēks, infrastruktūra un uzņēmējdarbības vide. Trešajā daļā ir apkopoti 14 dažādi kritēriji, kas ietekmē starptautiskā biznesa pakalpojumu centra izveidi, tie sagrupēti trīs kategorijās - “valsts”, “darbinieki” un “infrastruktūra”, katrai kategorijai piešķirot svarīguma koeficientu. Kategorijā “valsts” ir apkopoti 7 dažādi indeksi, kuros ir novērtētas Baltijas valstis. Kategorijā “darbinieki” valstis ir salīdzinātas pēc absolventu skaita nozarē, vidējās darba samaksas, kā arī iedzīvotāju valodu zināšanām un izglītības līmeņa. Kategorijā “infrastruktūra” apkopotas vidējās biroju telpu izmaksas, to kopējā pieejamā platība, kā arī interneta ātrums katrā valstī. Katras kategorijas ietvaros pēc izvēlētajiem kritērijiem Baltijas valstīm tika piešķirts rangs no 1 līdz 3 un šis rangs sareizināts ar katra kritērija svarīguma koeficientu, kas tika piešķirti katrā kategorijā, rezultātā katrā kategorijā valstīm iegūstot noteiktu punktu skaitu, kuru iespējams salīdzināt starp Baltijas valstīm. Pētījuma beigās iegūtie punktu skaiti tika sareizināti ar kategoriju svarīguma koeficientiem un iegūts katras valsts gala rezultāts – jo mazāks punktu skaits, jo labāks rādītājs valstij. Darba noslēgumā ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi uzņēmumiem, kas vēlas Baltijā veidot jaunu starptautisko biznesa pakalpojumu centru. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 69 lappuses. Tajā ir iekļauti 18 attēli un 14 tabulas. Darbā izmantotas 86 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi starptautiskie biznesa pakalpojumu centri, finanses, grāmatvedība, pakalpojumu sniegšana
Atslēgas vārdi angļu valodā shared service centers, business service centers, finance, accounting, services
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2021 08:22:21