Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Finanšu un grāmatvedības nozares starptautisko biznesa pakalpojumu centru izveides kritēriji Baltijā
Title in English Criteria for establishing business service centers in the financial and accounting sector in the Baltics
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Linda Kelle
Reviewer SIA ,,GroGlass" Finanšu vadītājs R.Grišajevs
Abstract Bakalaura darba autore Kristīne Ozola izstrādāja darbu, kura temats ir “Finanšu un grāmatvedības nozares starptautisko biznesa pakalpojumu centru izveides kritēriji Baltijā”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt finanšu un grāmatvedības nozares starptautisko biznesa pakalpojumu centru izveides kritērijus, lai sniegtu rekomendācijas uzņēmumiem lokācijas izvēlei Baltijā. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīta starptautisko biznesa pakalpojumu centru būtība un attīstība, kā arī to izveides ietekmējošākie iekšējie un ārējie faktori. Darba otrajā daļā tiek analizēts starptautisko biznesa pakalpojumu sektors Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, ņemot vērā svarīgākos kritērijus, kas saistās ar starptautisko biznesa pakalpojumu centru attīstību – pieejamais darbaspēks, infrastruktūra un uzņēmējdarbības vide. Trešajā daļā ir apkopoti 14 dažādi kritēriji, kas ietekmē starptautiskā biznesa pakalpojumu centra izveidi, tie sagrupēti trīs kategorijās - “valsts”, “darbinieki” un “infrastruktūra”, katrai kategorijai piešķirot svarīguma koeficientu. Kategorijā “valsts” ir apkopoti 7 dažādi indeksi, kuros ir novērtētas Baltijas valstis. Kategorijā “darbinieki” valstis ir salīdzinātas pēc absolventu skaita nozarē, vidējās darba samaksas, kā arī iedzīvotāju valodu zināšanām un izglītības līmeņa. Kategorijā “infrastruktūra” apkopotas vidējās biroju telpu izmaksas, to kopējā pieejamā platība, kā arī interneta ātrums katrā valstī. Katras kategorijas ietvaros pēc izvēlētajiem kritērijiem Baltijas valstīm tika piešķirts rangs no 1 līdz 3 un šis rangs sareizināts ar katra kritērija svarīguma koeficientu, kas tika piešķirti katrā kategorijā, rezultātā katrā kategorijā valstīm iegūstot noteiktu punktu skaitu, kuru iespējams salīdzināt starp Baltijas valstīm. Pētījuma beigās iegūtie punktu skaiti tika sareizināti ar kategoriju svarīguma koeficientiem un iegūts katras valsts gala rezultāts – jo mazāks punktu skaits, jo labāks rādītājs valstij. Darba noslēgumā ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi uzņēmumiem, kas vēlas Baltijā veidot jaunu starptautisko biznesa pakalpojumu centru. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 69 lappuses. Tajā ir iekļauti 18 attēli un 14 tabulas. Darbā izmantotas 86 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Keywords starptautiskie biznesa pakalpojumu centri, finanses, grāmatvedība, pakalpojumu sniegšana
Keywords in English shared service centers, business service centers, finance, accounting, services
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 27.05.2021 08:22:21