Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums AS “Inspecta Latvia” nesagraujošās testēšanas pakalpojumu klāsta pielāgošana Industrijas 4.0 vidē
Nosaukums angļu valodā Non-Destructive Testing Service Adaptation in the Industry 4.0 Environment for “Inspecta Latvia” JSC
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Anita Straujuma
Recenzents Jānis Mazais, Dr. sc. ing, MBA
Anotācija AS “Inspecta Latvia” nesagraujošo testēšanas pakalpojumu klāsta pielāgošana Industrijas 4.0 vidē. Darba autors - Oļegs Poluhins, zinātniskais vadītājs - Dr. oec. Anita Straujuma. Maģistra darbā ir apkopoti Industrijas 4.0 pamatprincipi, atbilstības novērtēšanas jomas vadlīnijas, nesagraujošās testēšanas metožu daudzveidība, izstrādes un kontroles rīku teorētiskākie materiāli. Tiek apskatīta Dizaina domāšana, Agile teorija, Aksiomātiskā dizaina teorija un citas izpētes un inovācijas koncepcijas. Analītisko daļu veido AS “Inspecta Latvia” uzņēmuma apraksts, nozarē ieinteresēto profesionāļu aptauju un interviju kopsavilkums. Visa apkopotā informācija tiek vērtēta maģistra darba Testēšanas pakalpojumu adaptācijas praktiskajā daļā. Problēmas izklāsts: Testēšanas, inspicēšanas un sertifikācijas organizācija - AS “Inspecta Latvia” nav pielāgotu nesagraujošu testēšanas pakalpojumu, kas varētu tikt integrēti Industrija 4.0 vidē. Darba mērķis: Identificēt jaunu nesagraujošo testēšanas pakalpojumu, kas ir saistošs tirgum un būtu piemērojams Industrija 4.0 vidē. Hipotēze: Izmantojot esošo AS “Inspecta Latvia” kompetences un ieguldot jaunās paaudzes nesagraujošo sistēmu tehnoloģijās, ir iespējas piedāvāt jaunu testēšanas pakalpojumu. Izmantojot dizaina domāšanas pamatus, tiek piedāvāta jauna nesagraujošās testēšanas pakalpojumu koncepcija. Lai pārbaudītu projekta efektivitāti faktiskajā tirgū, tika veikti finanšu aprēķini. Balstoties uz Industrija 4.0 īpatnību teorētisko pamatojumu, nozares profesionāļu interviju datiem, pieejamajām inovatīvajām nesagraujošajām testēšanas metodēm un pakalpojumu attīstības teorētiskajiem pamatiem, tika identificēts jauns tehnoloģiskais modelis. Novērtējot apkopotos interviju un apstāju datus, tika noteikts pakalpojumu darbības princips. Rezultātā tika izstrādāts Digitālā dvīņa koncepcijas modelis, kas ir integrējams Industrija 4.0 vidē. Maģistra darbu veido 3 nodaļas, 107 lappuses, 3 tabulas, 49 attēli, 3 pielikumi un 68 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Industrija 4.0 NDT nesagraujošā testēšana Inspecta Latvia Kiwa Testēšnana Inspicēšna Sertificēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Industry 4.0 NDT non-destructive testing Inspecta Latvia Kiwa Testing Inspection Certification Innovation CAPEX
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2021 20:14:12