Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language AS “Inspecta Latvia” nesagraujošās testēšanas pakalpojumu klāsta pielāgošana Industrijas 4.0 vidē
Title in English Non-Destructive Testing Service Adaptation in the Industry 4.0 Environment for “Inspecta Latvia” JSC
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Anita Straujuma
Reviewer Jānis Mazais, Dr. sc. ing, MBA
Abstract AS “Inspecta Latvia” nesagraujošo testēšanas pakalpojumu klāsta pielāgošana Industrijas 4.0 vidē. Darba autors - Oļegs Poluhins, zinātniskais vadītājs - Dr. oec. Anita Straujuma. Maģistra darbā ir apkopoti Industrijas 4.0 pamatprincipi, atbilstības novērtēšanas jomas vadlīnijas, nesagraujošās testēšanas metožu daudzveidība, izstrādes un kontroles rīku teorētiskākie materiāli. Tiek apskatīta Dizaina domāšana, Agile teorija, Aksiomātiskā dizaina teorija un citas izpētes un inovācijas koncepcijas. Analītisko daļu veido AS “Inspecta Latvia” uzņēmuma apraksts, nozarē ieinteresēto profesionāļu aptauju un interviju kopsavilkums. Visa apkopotā informācija tiek vērtēta maģistra darba Testēšanas pakalpojumu adaptācijas praktiskajā daļā. Problēmas izklāsts: Testēšanas, inspicēšanas un sertifikācijas organizācija - AS “Inspecta Latvia” nav pielāgotu nesagraujošu testēšanas pakalpojumu, kas varētu tikt integrēti Industrija 4.0 vidē. Darba mērķis: Identificēt jaunu nesagraujošo testēšanas pakalpojumu, kas ir saistošs tirgum un būtu piemērojams Industrija 4.0 vidē. Hipotēze: Izmantojot esošo AS “Inspecta Latvia” kompetences un ieguldot jaunās paaudzes nesagraujošo sistēmu tehnoloģijās, ir iespējas piedāvāt jaunu testēšanas pakalpojumu. Izmantojot dizaina domāšanas pamatus, tiek piedāvāta jauna nesagraujošās testēšanas pakalpojumu koncepcija. Lai pārbaudītu projekta efektivitāti faktiskajā tirgū, tika veikti finanšu aprēķini. Balstoties uz Industrija 4.0 īpatnību teorētisko pamatojumu, nozares profesionāļu interviju datiem, pieejamajām inovatīvajām nesagraujošajām testēšanas metodēm un pakalpojumu attīstības teorētiskajiem pamatiem, tika identificēts jauns tehnoloģiskais modelis. Novērtējot apkopotos interviju un apstāju datus, tika noteikts pakalpojumu darbības princips. Rezultātā tika izstrādāts Digitālā dvīņa koncepcijas modelis, kas ir integrējams Industrija 4.0 vidē. Maģistra darbu veido 3 nodaļas, 107 lappuses, 3 tabulas, 49 attēli, 3 pielikumi un 68 literatūras avoti.
Keywords Industrija 4.0 NDT nesagraujošā testēšana Inspecta Latvia Kiwa Testēšnana Inspicēšna Sertificēšana
Keywords in English Industry 4.0 NDT non-destructive testing Inspecta Latvia Kiwa Testing Inspection Certification Innovation CAPEX
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 26.05.2021 20:14:12