Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma tēla vadīšana starptautisko darījumu veicināšanai
Nosaukums angļu valodā Promotion of international business through management of companies image
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Velga Ozoliņa
Recenzents Biedrības MT-Motivēšanas tehnoloģijas Starptautisko projektu vadītāja V.Ponciusa
Anotācija Bakalaura darba autors Renārs Rudzītis savas studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” ietvaros veica pētniecisko darbu, kura temats ir “Uzņēmuma tēla vadīšana starptautisko darījumu veicināšanai”. Bakalaura darba mērķis ir izprast uzņēmuma tēla vadīšanas nepieciešamību mūsdienu starptautiskajā ekonomikā un izpētīt ISO un FLO sertifikātu ietekmi uz uzņēmuma tēlu, to ieguves un uzturēšanas metodes un darbinieku iesaisti. Darba ietvaros pirmajā daļā autors pamato uzņēmuma tēla vadīšanas aktualitāti modernajā laikmetā, koncentrējoties uz sastopamām problēmām, kuras saistītas ar konkurētspēju un starptautisko komunikāciju. Tika arī pētīta ISO un FLO sertifikātu organizācijas un izskatīti teorētiskie aspekti sertifikācijas un akreditācijas procedūrās. Darba otrajā daļā autors pēta ISO sertifikātu sastopamību Latvijā un pasaulē, koncentrējoties uz Latvijas un Eiropas tirgu, kā arī tiek aplūkota FLO sertifikātu ietekme pasaulē un globālajā ekonomikā. Attiecīgi arī veicot analīzi pētījuma mērķim izstrādātās anketas datiem, kas ievāca datus par darbinieku iesaisti sertifikātu uzturēšanas procedūrās. Trešajā daļā autors apkopo visu identificēto problēmu novērtējumus, lai izceltu galvenās problēmas kuras ietekmē sertifikātu uzturēšanas produktivitāti visvairāk. Kā arī apraksta izmaksu uzkrājumu veidošanos mehānismu no darbinieku iesaistes organizēšanas un vadības aspekta. Darba noslēgumā autors izsaka ieteikumus, kā darbinieku iesaisti var uzlabot no organizēšanas un vadības aspekta. Kā arī tiek veikti apgalvojumi par sertifikātu ietekmi uz uzņēmuma tēlu un konkurētspēju globālā tirgū. Bakalaura darbs sastāv no 60 lappusēm, kas sadalītes trīs daļās. Saturot arī 34 attēlus un 4 tabulas. Darbā tika izmantoti 24 atsevišķi literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma tēla vadīšana, Starptautiskā Standartizācijas organizācija, ISO, WFTO, FLO
Atslēgas vārdi angļu valodā Company image management, International Standardization organization, ISO, WFTO, FLO
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2021 18:40:04