Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Uzņēmuma tēla vadīšana starptautisko darījumu veicināšanai
Title in English Promotion of international business through management of companies image
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Velga Ozoliņa
Reviewer Biedrības MT-Motivēšanas tehnoloģijas Starptautisko projektu vadītāja V.Ponciusa
Abstract Bakalaura darba autors Renārs Rudzītis savas studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” ietvaros veica pētniecisko darbu, kura temats ir “Uzņēmuma tēla vadīšana starptautisko darījumu veicināšanai”. Bakalaura darba mērķis ir izprast uzņēmuma tēla vadīšanas nepieciešamību mūsdienu starptautiskajā ekonomikā un izpētīt ISO un FLO sertifikātu ietekmi uz uzņēmuma tēlu, to ieguves un uzturēšanas metodes un darbinieku iesaisti. Darba ietvaros pirmajā daļā autors pamato uzņēmuma tēla vadīšanas aktualitāti modernajā laikmetā, koncentrējoties uz sastopamām problēmām, kuras saistītas ar konkurētspēju un starptautisko komunikāciju. Tika arī pētīta ISO un FLO sertifikātu organizācijas un izskatīti teorētiskie aspekti sertifikācijas un akreditācijas procedūrās. Darba otrajā daļā autors pēta ISO sertifikātu sastopamību Latvijā un pasaulē, koncentrējoties uz Latvijas un Eiropas tirgu, kā arī tiek aplūkota FLO sertifikātu ietekme pasaulē un globālajā ekonomikā. Attiecīgi arī veicot analīzi pētījuma mērķim izstrādātās anketas datiem, kas ievāca datus par darbinieku iesaisti sertifikātu uzturēšanas procedūrās. Trešajā daļā autors apkopo visu identificēto problēmu novērtējumus, lai izceltu galvenās problēmas kuras ietekmē sertifikātu uzturēšanas produktivitāti visvairāk. Kā arī apraksta izmaksu uzkrājumu veidošanos mehānismu no darbinieku iesaistes organizēšanas un vadības aspekta. Darba noslēgumā autors izsaka ieteikumus, kā darbinieku iesaisti var uzlabot no organizēšanas un vadības aspekta. Kā arī tiek veikti apgalvojumi par sertifikātu ietekmi uz uzņēmuma tēlu un konkurētspēju globālā tirgū. Bakalaura darbs sastāv no 60 lappusēm, kas sadalītes trīs daļās. Saturot arī 34 attēlus un 4 tabulas. Darbā tika izmantoti 24 atsevišķi literatūras un informācijas avoti.
Keywords Uzņēmuma tēla vadīšana, Starptautiskā Standartizācijas organizācija, ISO, WFTO, FLO
Keywords in English Company image management, International Standardization organization, ISO, WFTO, FLO
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 26.05.2021 18:40:04