Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai apdrošināšanas nozares uzņēmumā Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Process approach to quality system development in an insurance company in Latvia"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Anita Straujuma
Recenzents Vadošais pētnieks Jānis Mazais
Anotācija Aparjods R. (2021). Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai apdrošināšanas nozares uzņēmumā Latvijā: Maģistra darbs. Vadītāja doktors A. Straujuma. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 20 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 7 avoti latviešu un 11 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir pētīt un analizēt esošo uzņēmuma kvalitātes sistēmu un procesus uzņēmumā. Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, pilnveidot uzņēmuma kvalitātes sistēmu, izmantojot procesu pieeju. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta teorija apdrošināšanas, kvalitātes vadības jomās un metodoloģija. Otrajā darba daļā tiek pētīts un analizēts uzņēmums, izmantojot analītiskās metodes, tiek veikti secinājumi, kas kā darba materiāls kalpos kvalitātes sistēmas uzlabošanai. Tiek pētīta uzņēmuma integrētas vadības sistēma, kvalitātes vadība un divi galvenie pamatprocesi – risku parakstīšana un pārdošana. Trešajā darba daļā tiek apskatīti un izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma kvalitātes sistēmas pilnveidošanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: 1. Pamatprocesos uzņēmumam rodas finansiāli zaudējumi darbinieku datu ievades kļūdu dēļ. Kļūdu mazināšanai uzņēmumam jāstiprina darbinieku stresa noturība, piemērojot attiecīgas lekcijas un jāpilnveido kļūdu analīze departamentu ietvaros. 2. Klientu apkalpošanas standarts un Kvalitātes politika uzņēmumā ir novecojusi un neatbilst esošajiem uzņēmuma standartiem. Dokumenti ir jāatjauno. 3. Sūdzību apstrādes procedūrā ir konstatēta funkcionāla nepilnība un pilnveides iespēja. Mutiski saņemtas sūdzības jāreģistrē visas un jāpārskata sūdzību reģistra kārtība. 4. Pilnīgas integrētas vadības sistēmas integrācijai uzņēmumā ir nepieciešama pastiprināta atgriezeniskā saite no ieinteresētajām pusēm.
Atslēgas vārdi Procesu pieeja, kvalitātes sistēmas attīstība, apdrošināšanas nozares uzņēmums Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Process approach, quality system development, insurance company in Latvia
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2021 17:11:02