Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai apdrošināšanas nozares uzņēmumā Latvijā"
Title in English "Process approach to quality system development in an insurance company in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Anita Straujuma
Reviewer Vadošais pētnieks Jānis Mazais
Abstract Aparjods R. (2021). Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai apdrošināšanas nozares uzņēmumā Latvijā: Maģistra darbs. Vadītāja doktors A. Straujuma. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 20 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 7 avoti latviešu un 11 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir pētīt un analizēt esošo uzņēmuma kvalitātes sistēmu un procesus uzņēmumā. Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, pilnveidot uzņēmuma kvalitātes sistēmu, izmantojot procesu pieeju. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta teorija apdrošināšanas, kvalitātes vadības jomās un metodoloģija. Otrajā darba daļā tiek pētīts un analizēts uzņēmums, izmantojot analītiskās metodes, tiek veikti secinājumi, kas kā darba materiāls kalpos kvalitātes sistēmas uzlabošanai. Tiek pētīta uzņēmuma integrētas vadības sistēma, kvalitātes vadība un divi galvenie pamatprocesi – risku parakstīšana un pārdošana. Trešajā darba daļā tiek apskatīti un izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma kvalitātes sistēmas pilnveidošanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: 1. Pamatprocesos uzņēmumam rodas finansiāli zaudējumi darbinieku datu ievades kļūdu dēļ. Kļūdu mazināšanai uzņēmumam jāstiprina darbinieku stresa noturība, piemērojot attiecīgas lekcijas un jāpilnveido kļūdu analīze departamentu ietvaros. 2. Klientu apkalpošanas standarts un Kvalitātes politika uzņēmumā ir novecojusi un neatbilst esošajiem uzņēmuma standartiem. Dokumenti ir jāatjauno. 3. Sūdzību apstrādes procedūrā ir konstatēta funkcionāla nepilnība un pilnveides iespēja. Mutiski saņemtas sūdzības jāreģistrē visas un jāpārskata sūdzību reģistra kārtība. 4. Pilnīgas integrētas vadības sistēmas integrācijai uzņēmumā ir nepieciešama pastiprināta atgriezeniskā saite no ieinteresētajām pusēm.
Keywords Procesu pieeja, kvalitātes sistēmas attīstība, apdrošināšanas nozares uzņēmums Latvijā
Keywords in English Process approach, quality system development, insurance company in Latvia
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 26.05.2021 17:11:02