Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana VUGD apakšvienības darbiniekiem, veicot ķīmisko avāriju seku likvidēšanu
Nosaukums angļu valodā Improvement of the Labor Protection System for the Employees of the Fire and Rescue Service Subdivision, Performing the Elimination of the Consequences of Chemical Accidents
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Valentīna Urbāne
Recenzents Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības darbiniekiem veicot ķīmisko avāriju seku likvidēšanu. Maģistra darbs sastāv no – teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā ir apskatīta un apkopota informācija par iestādi, tās funkcijām, kā arī rūpniecisko avāriju riska objektu darbības raksturojums, ķīmisko avāriju cēloņi un iespējamā ietekme uz cilvēku un vidi un ķīmisko vielu klasifikāciju. Analītiskajā daļā ir analizēta informācija par darba aizsardzības sistēmu iestādē, darba aizsardzības apmācības sistēma VUGD, analizēta informācija par VUGD apakšvienību operatīvo darbu glābšanas darbos, statistikas dati par rūpnieciskajām avārijām, statistikas dati par nelaimes gadījumiem VUGD, darba aizsardzības prasības reaģējot,likvidējot sekas avārijās, kā arī ķīmiskie riska faktori notikuma vietā, VUGD amatpersonu tiesības un pienākumi darba aizsardzības jomā, ķīmisko vielu avāriju īpatnības, VUGD pieejamā tehnika un aprīkojums, kas tiek lietoti īstenojot reaģēšanu un avārijas un individuālie aizsardzības līdzekļi, kas tiek lietoti īstenojot reaģēšanu un seku likvidēšanu ķīmiskās avārijās. Praktiskajā daļā tiek veikta nodarbināto aptauja, ķīmiskās avārijas seku likvidēšanā iesaistīto amatpersonu ķīmisko darba vides risku novērtējums, tiek uzmodelēta avārijas situācija, aprakstītas ķīmisko vielu noplūdes un izkliedes novirzes prognozēšanas datorprogrammas. Diplomdarbā tiek sniegti gan secinājumi, gan priekšlikumi nepilnību novēršanai. Diplomdarbs sastāv no 82 lapām, 27 attēliem un 10 tabulām un 27 izmantotajiem literatūras un informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Ķīmijas avārijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Chemical accidents
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2021 13:21:58