Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana VUGD apakšvienības darbiniekiem, veicot ķīmisko avāriju seku likvidēšanu
Title in English Improvement of the Labor Protection System for the Employees of the Fire and Rescue Service Subdivision, Performing the Elimination of the Consequences of Chemical Accidents
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Valentīna Urbāne
Reviewer Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības darbiniekiem veicot ķīmisko avāriju seku likvidēšanu. Maģistra darbs sastāv no – teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā ir apskatīta un apkopota informācija par iestādi, tās funkcijām, kā arī rūpniecisko avāriju riska objektu darbības raksturojums, ķīmisko avāriju cēloņi un iespējamā ietekme uz cilvēku un vidi un ķīmisko vielu klasifikāciju. Analītiskajā daļā ir analizēta informācija par darba aizsardzības sistēmu iestādē, darba aizsardzības apmācības sistēma VUGD, analizēta informācija par VUGD apakšvienību operatīvo darbu glābšanas darbos, statistikas dati par rūpnieciskajām avārijām, statistikas dati par nelaimes gadījumiem VUGD, darba aizsardzības prasības reaģējot,likvidējot sekas avārijās, kā arī ķīmiskie riska faktori notikuma vietā, VUGD amatpersonu tiesības un pienākumi darba aizsardzības jomā, ķīmisko vielu avāriju īpatnības, VUGD pieejamā tehnika un aprīkojums, kas tiek lietoti īstenojot reaģēšanu un avārijas un individuālie aizsardzības līdzekļi, kas tiek lietoti īstenojot reaģēšanu un seku likvidēšanu ķīmiskās avārijās. Praktiskajā daļā tiek veikta nodarbināto aptauja, ķīmiskās avārijas seku likvidēšanā iesaistīto amatpersonu ķīmisko darba vides risku novērtējums, tiek uzmodelēta avārijas situācija, aprakstītas ķīmisko vielu noplūdes un izkliedes novirzes prognozēšanas datorprogrammas. Diplomdarbā tiek sniegti gan secinājumi, gan priekšlikumi nepilnību novēršanai. Diplomdarbs sastāv no 82 lapām, 27 attēliem un 10 tabulām un 27 izmantotajiem literatūras un informācijas avotiem.
Keywords Ķīmijas avārijas
Keywords in English Chemical accidents
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 26.05.2021 13:21:58