Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Neatbilstošu produktu kontroles sistēmas integrācija un pilnveide SIA “UAVFACTORY”"
Nosaukums angļu valodā "Integration and improvement of non-conforming product control system in “UAVFACTORY” Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Docente Anita Straujuma
Anotācija Smeltere S. (2021). Neatbilstošu produktu kontroles sistēmas integrācija un pilnveide SIA “UAVFACTORY”. Maģistra darbs. Vadītājs Jānis Pildavs. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 15 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 19 avoti latviešu, 25 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi uz 9 lpp. Darba mērķis ir izstrādāt pilnveidojumus neatbilstoša produkta atbilstības kontroles sistēmai. Darba pirmajā daļā tika veikta teorētisko aspektu analīze par neatbilstošu produkta kontroles sistēmu, izstrādāta kontentanalīze. Tika apskatīti informācijas avoti par kvalitātes kontroli, integrētas vadības sistēmas pakāpēm un to novērtēšanu. Otrajā daļā tika raksturota SIA “UAVFACTORY” darbība. Tika analizēta neatbilstošu produktu kontroles sistēma uzņēmumā, to rašanās iemesli un apskatīti to radītie riski. Trešajā daļā tika izstrādāti priekšlikumi neatbilstoša produkta kontroles sistēmas pilnveidei, tika izstrādāts priekšlikumu ieviešanas plāns un tika aprēķinātas priekšlikumu ieviešanas izmaksas un kvalitātes izmaksas. Nozīmīgākie priekšlikumi un secinājumi: procesi ar paaugstinātu risku - Ražošanas process un materiālu iegādes process. Abi procesi sastāda 80% neatbilstību. Viens no būtiskākajiem priekšlikumiem ir atjaunot esošo ienākošās inspekcijas procedūru un pastiprināt tās kontroli. Uzņēmums ir spējīgs izveidot integrēto vadības sistēmu, ietverot ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 standartus, kā rezultātā samazināsies dokumentācijas slogs, procesi būs saderīgi un samazināsies izmaksas, kas dos iespēju uzņēmuma ātrāk paplašināties.
Atslēgas vārdi Neatbilstošs produkts; integrācija; kvalitātes kontrole, pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Non-conformity, integration, quality control, improvement
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2021 19:26:36