Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Neatbilstošu produktu kontroles sistēmas integrācija un pilnveide SIA “UAVFACTORY”"
Title in English "Integration and improvement of non-conforming product control system in “UAVFACTORY” Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pildavs
Reviewer Docente Anita Straujuma
Abstract Smeltere S. (2021). Neatbilstošu produktu kontroles sistēmas integrācija un pilnveide SIA “UAVFACTORY”. Maģistra darbs. Vadītājs Jānis Pildavs. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 15 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 19 avoti latviešu, 25 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi uz 9 lpp. Darba mērķis ir izstrādāt pilnveidojumus neatbilstoša produkta atbilstības kontroles sistēmai. Darba pirmajā daļā tika veikta teorētisko aspektu analīze par neatbilstošu produkta kontroles sistēmu, izstrādāta kontentanalīze. Tika apskatīti informācijas avoti par kvalitātes kontroli, integrētas vadības sistēmas pakāpēm un to novērtēšanu. Otrajā daļā tika raksturota SIA “UAVFACTORY” darbība. Tika analizēta neatbilstošu produktu kontroles sistēma uzņēmumā, to rašanās iemesli un apskatīti to radītie riski. Trešajā daļā tika izstrādāti priekšlikumi neatbilstoša produkta kontroles sistēmas pilnveidei, tika izstrādāts priekšlikumu ieviešanas plāns un tika aprēķinātas priekšlikumu ieviešanas izmaksas un kvalitātes izmaksas. Nozīmīgākie priekšlikumi un secinājumi: procesi ar paaugstinātu risku - Ražošanas process un materiālu iegādes process. Abi procesi sastāda 80% neatbilstību. Viens no būtiskākajiem priekšlikumiem ir atjaunot esošo ienākošās inspekcijas procedūru un pastiprināt tās kontroli. Uzņēmums ir spējīgs izveidot integrēto vadības sistēmu, ietverot ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 standartus, kā rezultātā samazināsies dokumentācijas slogs, procesi būs saderīgi un samazināsies izmaksas, kas dos iespēju uzņēmuma ātrāk paplašināties.
Keywords Neatbilstošs produkts; integrācija; kvalitātes kontrole, pilnveide
Keywords in English Non-conformity, integration, quality control, improvement
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 25.05.2021 19:26:36