Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Covid-19 pandēmijas ietekme uz krājumu pārvaldību pakalpojumu nozarē
Nosaukums angļu valodā Impact of the Covid-19 pandemic on the inventory management in the service sector
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Nadīna Moroza
Recenzents Dr.oec., prof. Valērijs Skribans
Anotācija Bakalaura darba autors: Aigars Jurševskis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.sc.ing. Nadīna Moroza Bakalaura darba temats: "Covid-19 pandēmijas ietekme uz krājumu pārvaldību pakalpojumu nozarē". Bakalaura darba mērķis: Analizēt uzņēmuma krājumu pārvaldību pandēmijas laikā un balstoties uz darba rezultātiem, sniegt rekomendācijas krājumu pārvaldībai nenoteiktības apstākļos. Bakalaura darba apraksts: Darbā tiek analizēta Covid-19 pandēmijas ietekme uz ar pakalpojumiem saistītām nozarēm Latvijā. Padziļināti tiek pētīta un analizēta pētāmā uzņēmuma krājumu pārvaldība pirms pandēmijas un tās laikā. Informācija tika iegūta no plašsaziņas līdzekļiem, statistikas datu bāzēm un izmantoti pētāmā uzņēmuma iekšējā informācija. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, analītiskās un risinājumu daļas. Pirmajā daļā tiek analizēti Latvijas tirdzniecības un nozares ekonomiskie rādītāji, valstī ieviestie ierobežojumi un to sekas uz uzņēmumu krājumu pārvaldību. Otrajā daļā tiek apskatīta krājumu pārvaldības teorija, krājumu klasifikācija, koncepcijas un metodes. Trešajā daļā, balstoties uz pirmajā un otrajā daļā iegūto informāciju, tiek izstrādāti risinājumi pētāmā uzņēmuma krājumu pārvaldībai, lai minimizētu ar krājumiem saistītās izmaksas. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām un tā apjoms ir 61 lappuses. Pētījumā iekļauti 14 attēli, 9 tabulas. Darbā izmantotas 24 izmantotās literatūras un avotu vienības.
Atslēgas vārdi Krājumu pārvaldība, Covid-19,
Atslēgas vārdi angļu valodā Inventory Management, Covid-19,
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2021 18:10:12