Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language Covid-19 pandēmijas ietekme uz krājumu pārvaldību pakalpojumu nozarē
Title in English Impact of the Covid-19 pandemic on the inventory management in the service sector
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nadīna Moroza
Reviewer Dr.oec., prof. Valērijs Skribans
Abstract Bakalaura darba autors: Aigars Jurševskis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.sc.ing. Nadīna Moroza Bakalaura darba temats: "Covid-19 pandēmijas ietekme uz krājumu pārvaldību pakalpojumu nozarē". Bakalaura darba mērķis: Analizēt uzņēmuma krājumu pārvaldību pandēmijas laikā un balstoties uz darba rezultātiem, sniegt rekomendācijas krājumu pārvaldībai nenoteiktības apstākļos. Bakalaura darba apraksts: Darbā tiek analizēta Covid-19 pandēmijas ietekme uz ar pakalpojumiem saistītām nozarēm Latvijā. Padziļināti tiek pētīta un analizēta pētāmā uzņēmuma krājumu pārvaldība pirms pandēmijas un tās laikā. Informācija tika iegūta no plašsaziņas līdzekļiem, statistikas datu bāzēm un izmantoti pētāmā uzņēmuma iekšējā informācija. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, analītiskās un risinājumu daļas. Pirmajā daļā tiek analizēti Latvijas tirdzniecības un nozares ekonomiskie rādītāji, valstī ieviestie ierobežojumi un to sekas uz uzņēmumu krājumu pārvaldību. Otrajā daļā tiek apskatīta krājumu pārvaldības teorija, krājumu klasifikācija, koncepcijas un metodes. Trešajā daļā, balstoties uz pirmajā un otrajā daļā iegūto informāciju, tiek izstrādāti risinājumi pētāmā uzņēmuma krājumu pārvaldībai, lai minimizētu ar krājumiem saistītās izmaksas. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām un tā apjoms ir 61 lappuses. Pētījumā iekļauti 14 attēli, 9 tabulas. Darbā izmantotas 24 izmantotās literatūras un avotu vienības.
Keywords Krājumu pārvaldība, Covid-19,
Keywords in English Inventory Management, Covid-19,
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 25.05.2021 18:10:12