Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Aizsardzības veidi un iekārtas vidēja sprieguma un zema sprieguma tīklos
Nosaukums angļu valodā Protection Types and Equipment in Medium Voltage and Low Voltage Networks
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Tatjana Lomane
Recenzents
Anotācija Drošu patērētāju elektroapgādi nevar nodrošināt bez elektroapgādes sistēmas elementu automātiskas vadības un to aizsardzības pret avārijām un nenormāliem darbības režīmiem. Elektroapgādes sistēmas ir sarežģīti ražošanas objekti, kuru elementi ir iesaistīti vienotā ražošanas procesā, kam raksturīga strauja parādību norise, ieskaitot arī avāriju radītos bojājumus. Tāpēc uzticama un ekonomiska elektroapgādes sistēmu darbība ir iespējama tikai nodrošinot to automātisku vadību. Šiem nolūkiem izmanto automātisko ierīču kompleksu, starp kurām pirmšķirīga nozīme ir elektrotīkla automātiskajām ierīcēm un relejaizsardzības ierīcēm. Šajā bakalaura darbā tiek apskatīta zema un vidēja sprieguma tīklu un iekārtu aizsardzība. Bakalaura darbs ir iedalīts četrās galvenās nodaļās. Pirmajā nodaļā ir apskatīti vispārīgi jautājumi saistībā ar īsslēgumu veidiem, to cēloņiem un sekām elektrotīklos. Otrajā nodaļā ir apskatīti aizsardzības veidi un principi zemsprieguma tīklā ar spriegumu līdz 1kV, iekārtu aizsardzība ar drošinātājiem un automātiskajiem slēdžiem. Trešajā sadaļā ir apskatīti vidēja sprieguma 6-20 kV tīklu aizsardzības veidi, izmantojot drošinātājus un relejaizsardzību. Ir apskatītas arī pamatprasības šiem aizsardzības veidiem. Ceturtajā nodaļā ir apskatīta iekārtu un elektrotīkla aizsardzība ar relejiem un to pielietojums.
Atslēgas vārdi Modicon
Atslēgas vārdi angļu valodā Modicon
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2021 17:59:52