Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Aizsardzības veidi un iekārtas vidēja sprieguma un zema sprieguma tīklos
Title in English Protection Types and Equipment in Medium Voltage and Low Voltage Networks
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Tatjana Lomane
Reviewer
Abstract Drošu patērētāju elektroapgādi nevar nodrošināt bez elektroapgādes sistēmas elementu automātiskas vadības un to aizsardzības pret avārijām un nenormāliem darbības režīmiem. Elektroapgādes sistēmas ir sarežģīti ražošanas objekti, kuru elementi ir iesaistīti vienotā ražošanas procesā, kam raksturīga strauja parādību norise, ieskaitot arī avāriju radītos bojājumus. Tāpēc uzticama un ekonomiska elektroapgādes sistēmu darbība ir iespējama tikai nodrošinot to automātisku vadību. Šiem nolūkiem izmanto automātisko ierīču kompleksu, starp kurām pirmšķirīga nozīme ir elektrotīkla automātiskajām ierīcēm un relejaizsardzības ierīcēm. Šajā bakalaura darbā tiek apskatīta zema un vidēja sprieguma tīklu un iekārtu aizsardzība. Bakalaura darbs ir iedalīts četrās galvenās nodaļās. Pirmajā nodaļā ir apskatīti vispārīgi jautājumi saistībā ar īsslēgumu veidiem, to cēloņiem un sekām elektrotīklos. Otrajā nodaļā ir apskatīti aizsardzības veidi un principi zemsprieguma tīklā ar spriegumu līdz 1kV, iekārtu aizsardzība ar drošinātājiem un automātiskajiem slēdžiem. Trešajā sadaļā ir apskatīti vidēja sprieguma 6-20 kV tīklu aizsardzības veidi, izmantojot drošinātājus un relejaizsardzību. Ir apskatītas arī pamatprasības šiem aizsardzības veidiem. Ceturtajā nodaļā ir apskatīta iekārtu un elektrotīkla aizsardzība ar relejiem un to pielietojums.
Keywords Modicon
Keywords in English Modicon
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 25.05.2021 17:59:52