Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Programmas "Zirgi personības un uzņēmuma izaugsmei" attīstības iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Opportunities for the Development of the Programme “Horses for Personality and Company Growth” in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Dr.oec. R. Greitāne
Anotācija Bakalaura darba autors: Elza Timofejeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Pr.docents, Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: Programmas „Zirgi personības un uzņēmuma izaugsmei” attīstības iespējas Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 10 tabulas, 0 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu, 22 angļu valodā, 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis bija izpētīt kāda ir cilvēku attieksme un potenciālie uzņēmumu ieguvumi, organizējot korporatīvos saliedēšanās pasākumus ar jauno pieeju: “Komunikācijas un līderības nodarbības komandām ar zirgu līdzdalību.” Veikta iegūto datu analīze un apkopoti secinājumi par iespējamo programmā ieinteresēto respondentu procentu apjomu pret tiem, kas nebūtu ieinteresēti, kā arī sniegti priekšlikumi kā uzlabot šīs programmas attīstības iespējas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Timofejeva, E., Kamols, U. (2021) Programmas „Zirgi personības un uzņēmuma izaugsmei” attīstības iespējas Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, IEVF, TAPPEK bakalaura akadēmiskā studiju programma “Ekonomika”. 62 lpp.
Atslēgas vārdi zirgi, personāls, komanda
Atslēgas vārdi angļu valodā horses, personal, team
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2021 15:07:47