Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Programmas "Zirgi personības un uzņēmuma izaugsmei" attīstības iespējas Latvijā
Title in English Opportunities for the Development of the Programme “Horses for Personality and Company Growth” in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Dr.oec. R. Greitāne
Abstract Bakalaura darba autors: Elza Timofejeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Pr.docents, Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: Programmas „Zirgi personības un uzņēmuma izaugsmei” attīstības iespējas Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 10 tabulas, 0 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu, 22 angļu valodā, 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis bija izpētīt kāda ir cilvēku attieksme un potenciālie uzņēmumu ieguvumi, organizējot korporatīvos saliedēšanās pasākumus ar jauno pieeju: “Komunikācijas un līderības nodarbības komandām ar zirgu līdzdalību.” Veikta iegūto datu analīze un apkopoti secinājumi par iespējamo programmā ieinteresēto respondentu procentu apjomu pret tiem, kas nebūtu ieinteresēti, kā arī sniegti priekšlikumi kā uzlabot šīs programmas attīstības iespējas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Timofejeva, E., Kamols, U. (2021) Programmas „Zirgi personības un uzņēmuma izaugsmei” attīstības iespējas Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, IEVF, TAPPEK bakalaura akadēmiskā studiju programma “Ekonomika”. 62 lpp.
Keywords zirgi, personāls, komanda
Keywords in English horses, personal, team
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 25.05.2021 15:07:47