Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Darbā ievadīšanas pilnveidošanas projekts augstākās izglītības iestādē
Nosaukums angļu valodā Project of Onboarding Process Improvement at Higher Education Institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents L.Kamola
Anotācija Bakalaura darba autore: Lauma Simona Vēvere Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dekāne, profesore Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane Bakalaura darba temats: “Darbā ievadīšanas pilnveidošanas projekts augstākās izglītības iestādē” Bakalaura darbs uzrakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 3 nodaļas, 10 apakšnodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lapas, tajā iekļauti 13 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu valodā, 5 - angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Ievadīšana darbā ir svarīga ikvienam jaunajam darbiniekam. Jo uzņēmums vairāk izplānos šo procesu, jo efektīvāka ievadīšana darbā būs un jaunais darbinieks ātrāk adaptēsies savā jaunajā darba vietā. Ar kvalitatīvu metožu un pieeju izveidi var panākt, ka darbinieks iejūtas kolektīvā un produktīvi pilda savus darba pienākumus. Nepiemērota ievadīšana darbā var novest darbinieku līdz darba attiecību pārtraukšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vēvere, L.S., Gaile-Sarkane, E. (2021) Darbā ievadīšanas pilnveides projekts augstākās izglītības iestādē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IUVK, bakalaura profesionālā studiju programmā “Cilvēku resursu vadīšana” 62. lpp. Atslēgas vārdi: personāls, ievadīšana darbā, ievadīšanas darbā spēle, procesa pilnveide
Atslēgas vārdi personāls, ievadīšana darbā, ievadīšanas darbā spēle, procesa pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel, onboarding, onboarding gamification, process improvement
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2021 15:02:34