Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma personāla vadības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Human Resource Management at Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents Lektors p.i. Daiga Maurere
Anotācija Noslēguma darba autors: Sanda Bīdermane Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: docente (prakt.), Mg. oec. Līga Kamola Noslēguma darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma personāla vadības pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 13 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 18 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Raksturots uzņēmums, tā ekonomiskie un personāla rādītāji, kā arī veikta SVID analīze. Izpētīti personāla vadības procesi, analizēta personāla piesaiste, atlase, adaptācija un motivēšanas sistēma, kā rezultātā definētas galvenās personāla vadības problēmas, apskatītas identificēto problēmu risināšanas iespējas un veikti secinājumi. Izpētīta atbilstoša teorētiskā literatūra un, balstoties uz teoriju, izstrādāti priekšlikumi personāla vadības procesu pilnveidošanai uzņēmuma. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bīdermane, S., Kamola, L. (2021). Pakalpojuma uzņēmuma personāla vadības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma «Cilvēku resursu vadīšana» 63 lpp
Atslēgas vārdi Personāla vadība, personāla atlase, personāla meklēšana, motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Human resource management, personnel selection, personnel motivation
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2021 13:07:44