Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Pakalpojuma uzņēmuma personāla vadības pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Human Resource Management at Service Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer Lektors p.i. Daiga Maurere
Abstract Noslēguma darba autors: Sanda Bīdermane Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: docente (prakt.), Mg. oec. Līga Kamola Noslēguma darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma personāla vadības pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 13 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 18 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Raksturots uzņēmums, tā ekonomiskie un personāla rādītāji, kā arī veikta SVID analīze. Izpētīti personāla vadības procesi, analizēta personāla piesaiste, atlase, adaptācija un motivēšanas sistēma, kā rezultātā definētas galvenās personāla vadības problēmas, apskatītas identificēto problēmu risināšanas iespējas un veikti secinājumi. Izpētīta atbilstoša teorētiskā literatūra un, balstoties uz teoriju, izstrādāti priekšlikumi personāla vadības procesu pilnveidošanai uzņēmuma. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bīdermane, S., Kamola, L. (2021). Pakalpojuma uzņēmuma personāla vadības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma «Cilvēku resursu vadīšana» 63 lpp
Keywords Personāla vadība, personāla atlase, personāla meklēšana, motivācija
Keywords in English Human resource management, personnel selection, personnel motivation
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 25.05.2021 13:07:44