Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Ēnu ekonomikas analīze Eiropas Savienībā
Nosaukums angļu valodā Analysis of the Shadow Economy in the European Union
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Dr.oec. I.Voronova
Anotācija Bakalaura darba autors: Mohamed Ezeddin T Abd Ulgader Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Ilze Judrupa Bakalaura darba nosaukums: Ēnu ekonomikas analīze Eiropas Savienībā Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās un analītiskās daļas. Bakalaura darbā ir 62 lappuses. Ir izmantoti 40 literatūras avoti angļu valodā. Bakalaura darba rezultātu grafiskajai ilustrācijai ir izmantoti 14 attēli un 16 tabulas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā autors izpēta ēnu ekonomikas teorētiskos aspektus: definīcijas, iemeslus, veidus, kā arī ēnu ekonomikas ietekmi uz valsts ekonomiku. Šajā nodaļā arī tiek aplūkota ēnu ekonomikas aprēķināšanas metožu nozīmība un šo metožu priekšrocības un trūkumi. Analītiskajā daļā autors analizē ēnu ekonomiku Eiropas Savienībā un novērtē ēnu ekonomikas rādītājus Itālijā, Francijā un Vācijā, lai izprastu to uzticamību un nozīmi pazemes darbībā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Abdulgader M. (2021). Analysis of the shadow economy in the European Union. Bakalaura darbs. Rīga. RTU, Akadēmiskā bakalaura studiju programma «Ekonomika», 62 lpp.
Atslēgas vārdi Ēnu ekonomikas, Eiropas Savienībā, pazemes darbībā, rādītājus, analīze, ekonomika, Itālija, Francija, Vācija
Atslēgas vārdi angļu valodā shadow economy, European Union, underground activities, indicators, analysis, economics, Italy, Germany, France
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2021 10:39:15