Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Ēnu ekonomikas analīze Eiropas Savienībā
Title in English Analysis of the Shadow Economy in the European Union
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Dr.oec. I.Voronova
Abstract Bakalaura darba autors: Mohamed Ezeddin T Abd Ulgader Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Ilze Judrupa Bakalaura darba nosaukums: Ēnu ekonomikas analīze Eiropas Savienībā Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās un analītiskās daļas. Bakalaura darbā ir 62 lappuses. Ir izmantoti 40 literatūras avoti angļu valodā. Bakalaura darba rezultātu grafiskajai ilustrācijai ir izmantoti 14 attēli un 16 tabulas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā autors izpēta ēnu ekonomikas teorētiskos aspektus: definīcijas, iemeslus, veidus, kā arī ēnu ekonomikas ietekmi uz valsts ekonomiku. Šajā nodaļā arī tiek aplūkota ēnu ekonomikas aprēķināšanas metožu nozīmība un šo metožu priekšrocības un trūkumi. Analītiskajā daļā autors analizē ēnu ekonomiku Eiropas Savienībā un novērtē ēnu ekonomikas rādītājus Itālijā, Francijā un Vācijā, lai izprastu to uzticamību un nozīmi pazemes darbībā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Abdulgader M. (2021). Analysis of the shadow economy in the European Union. Bakalaura darbs. Rīga. RTU, Akadēmiskā bakalaura studiju programma «Ekonomika», 62 lpp.
Keywords Ēnu ekonomikas, Eiropas Savienībā, pazemes darbībā, rādītājus, analīze, ekonomika, Itālija, Francija, Vācija
Keywords in English shadow economy, European Union, underground activities, indicators, analysis, economics, Italy, Germany, France
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 25.05.2021 10:39:15