Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums ''Stabveida pamatu izbūves optimizācija''; inženierprojekts ''Ražošanas un noliktavas ēka Liepājā''
Nosaukums angļu valodā ''Optimization of the Construction for Column Foundations''; Engineering Design Project ''Production and Warehouse Building in Liepāja''
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakulātes Būvražošanas institūta Būvražošanas katedrā. Tas sastāv no divām daļām – no pētnieciskās daļas, kurā tiek apskatīta tēma “Stabveida pamatu izbūves optimizācija” un no inženierprojekta, kura tēma ir “Ražošanas un noliktavas ēka, Liepājā”. Bakalaura pētījumu daļas tēma - Stabveida pamatu izbūves optimizācija. Analītiskajā daļā aplūkots būvniecības nozares tiesiskais regulējums un pastāvošā normatīvā bāze, inženierizpēte un iespējamie būvpamatnes veidi. Apskatīti būvju pamatu veidi un to iedalījums, sīkāk iztirzājot sekas iebūves stabveida pamatus, to pielietojumu un izbūves nosacījumus. Kā arī veikta mūsdienīgu pamatu izbūves risinājumu aplūkošana. Pētījuma daļā analizētas stabveida pamatu izbūves optimizācijas iespējas, veidojot to konstrukciju, savienojumu ar virszemes daļu un pielietojot efektīvus, mūsdienīgus veidņus. Inženierprojekta tēma - Ražošanas un noliktavas ēka, Liepājā Inženierprojektā aprakstīti ražošanas ēkas arhitektūras risinājumi, inženiertehniskie risinājumi, būvdarbu organizācija un darbu drošības apsvērumi, tāpat tika izveidots darbu kalendārais grafiks un aprēķinātas būvdarbu izmaksu tāmes. Ēkas konstruktīvo elementu datoraprēķini veikti programmā AxisVM. Darbā tika veikts nesošo konstrukciju – stabveida pamata, kolonnas un bāzes mezgla aprēķins. Veikts metāla un dzelzsbetona kolonnas ekonomiskais salīdzinājums, izvērtēts vienlaiduma kopnes izbūves ekonomiskais salīdzinājums, kā arī jumta kopturu nomaiņa pret jumta riflētām profilloksnēm. Pēc ekonomiskā salīdzinājuma analīžu izvērtēšanas secināts, ka ekonomiski izdevīgāks ir projekta risinājums. Diplomprojekts sastāv no 181 lapas, tajā ir iekļautas 13 (trīspadsmit) nodaļas, 49 (četrdesmit deviņas) tabulas un 96 (deviņdesmit seši) attēli. Grafiskās daļas apjoms sastāda 11 (vienpadsmit) A1 formāta lapas. Izmantoto literatūras avotu skaits – 54 (piecdesmit četri).
Atslēgas vārdi Stabveida pamatu izbūves optimizācija Ražošanas un noliktavas ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā Optimization of the construction for column foundations production and warehouse building
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2021 09:32:42