Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language ''Stabveida pamatu izbūves optimizācija''; inženierprojekts ''Ražošanas un noliktavas ēka Liepājā''
Title in English ''Optimization of the Construction for Column Foundations''; Engineering Design Project ''Production and Warehouse Building in Liepāja''
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Mārtiņš Vilnītis
Reviewer
Abstract Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakulātes Būvražošanas institūta Būvražošanas katedrā. Tas sastāv no divām daļām – no pētnieciskās daļas, kurā tiek apskatīta tēma “Stabveida pamatu izbūves optimizācija” un no inženierprojekta, kura tēma ir “Ražošanas un noliktavas ēka, Liepājā”. Bakalaura pētījumu daļas tēma - Stabveida pamatu izbūves optimizācija. Analītiskajā daļā aplūkots būvniecības nozares tiesiskais regulējums un pastāvošā normatīvā bāze, inženierizpēte un iespējamie būvpamatnes veidi. Apskatīti būvju pamatu veidi un to iedalījums, sīkāk iztirzājot sekas iebūves stabveida pamatus, to pielietojumu un izbūves nosacījumus. Kā arī veikta mūsdienīgu pamatu izbūves risinājumu aplūkošana. Pētījuma daļā analizētas stabveida pamatu izbūves optimizācijas iespējas, veidojot to konstrukciju, savienojumu ar virszemes daļu un pielietojot efektīvus, mūsdienīgus veidņus. Inženierprojekta tēma - Ražošanas un noliktavas ēka, Liepājā Inženierprojektā aprakstīti ražošanas ēkas arhitektūras risinājumi, inženiertehniskie risinājumi, būvdarbu organizācija un darbu drošības apsvērumi, tāpat tika izveidots darbu kalendārais grafiks un aprēķinātas būvdarbu izmaksu tāmes. Ēkas konstruktīvo elementu datoraprēķini veikti programmā AxisVM. Darbā tika veikts nesošo konstrukciju – stabveida pamata, kolonnas un bāzes mezgla aprēķins. Veikts metāla un dzelzsbetona kolonnas ekonomiskais salīdzinājums, izvērtēts vienlaiduma kopnes izbūves ekonomiskais salīdzinājums, kā arī jumta kopturu nomaiņa pret jumta riflētām profilloksnēm. Pēc ekonomiskā salīdzinājuma analīžu izvērtēšanas secināts, ka ekonomiski izdevīgāks ir projekta risinājums. Diplomprojekts sastāv no 181 lapas, tajā ir iekļautas 13 (trīspadsmit) nodaļas, 49 (četrdesmit deviņas) tabulas un 96 (deviņdesmit seši) attēli. Grafiskās daļas apjoms sastāda 11 (vienpadsmit) A1 formāta lapas. Izmantoto literatūras avotu skaits – 54 (piecdesmit četri).
Keywords Stabveida pamatu izbūves optimizācija Ražošanas un noliktavas ēka
Keywords in English Optimization of the construction for column foundations production and warehouse building
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 25.05.2021 09:32:42