Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Mikromobilitātes ietekme uz pilsētvidi
Nosaukums angļu valodā Impact of Micromobility on the Urban Environment
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Pr.doc.U.Kamols
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Mikromobilitātes ietekme uz pilsētvidi”. Bakalaura darbu izstrādāja RTU IEVF RICH0 4.studiju gada studente Katrīna Aleksandra Bramberga. Darba zinātniskais vadītājs BUNĪ pētnieks, Mg.oec. Kaspars Plotka. Profesionālā bakalaura darba mērķis ir noskaidrot ilgtspējīgas mikromobilitātes īstenošanas pamatprincipus un izstrādāt priekšlikumus mikromobilitātes uzlabošanas iespējām Jūrmalas pilsētā, balstoties uz veikto teorētisko materiālu analīzi un Jūrmalas pilsētas mikromobilitātes un pilsētvides analīzi. Pētījums veikts ierobežotā laikā no 2021.gada 19.janvāra līdz 2021.gada 24.maijam. Teorētiskajā daļā tika analizēta pieejamā literatūra par mikromobilitāti un tās vēsturisko attīstību, noteikti mikromobilitātes infrastruktūras mērķi. Tālāk tika apkopota informācija par pilsētvides attīstību un tās ietekmējošajiem faktoriem. Teorētiskās daļas noslēgumā tika izpētīta mikromobilitātes ietekme uz pilsētvidi un ilgtspējīgas mikromobilitātes īstenošanas pamatprincipi. Analītiskajā daļā tika veikta Jūrmalas pilsētas mikromobilitātes un pilsētvides analīze, kur tika iekļauta mobilitātes iespēju analīze, iedzīvotāju pārvietošanās paradumu analīze un mikromobilitātes infrastruktūras novērtējums. Tika analizētas iedzīvotāju skaita izmaiņas, izvietojums un struktūra Jūrmalas pilsētā, kā arī Jūrmalas pilsētas ģeogrāfiskais novietojums un tās vēsturiskā attīstība. Balstoties uz noteiktajiem mikromobilitātes un pilsētvides izaicinājumiem Jūrmalas pilsētā, projekta daļā tika izstrādātas vadlīnijas ilgtspējīgas mikromobilitātes īstenošanai noteiktā Jūrmalas pilsētas daļā – Kauguru un Kaugurciema apkaimēs un daļā Slokas apkaimes. Tika noteikts, ka, lai īstenotu ilgtspējīgu mikromobilitāti Jūrmalas pilsētā, ir būtiska mikromobilitātes infrastruktūras uzlabošana, mikromobilitātes datu ievākšana un analīze, pašvaldības sadarbība ar koplietošanas mikromobilitātes pakalpojumu sniedzējiem, kā arī iedzīvotāju piesaiste mikromobilitātei un pārvietošanās paradumu maiņa. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, 13 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, darba apjoms ir 88 lappuses. Darbā ir ietverts 21 attēls, 6 tabulām un 14 pielikumiem uz 19 lapām.
Atslēgas vārdi ilgtspējīga mikromobilitāte, ietekme uz pilsētvidi, transporta sektora attīstība, mikromobilitātes infrastruktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainable micromobility, impact on the urban environment, transport sector development, micromobility infrastructure
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2021 14:40:34