Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Mikromobilitātes ietekme uz pilsētvidi
Title in English Impact of Micromobility on the Urban Environment
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Pr.doc.U.Kamols
Abstract Bakalaura darba temats ir “Mikromobilitātes ietekme uz pilsētvidi”. Bakalaura darbu izstrādāja RTU IEVF RICH0 4.studiju gada studente Katrīna Aleksandra Bramberga. Darba zinātniskais vadītājs BUNĪ pētnieks, Mg.oec. Kaspars Plotka. Profesionālā bakalaura darba mērķis ir noskaidrot ilgtspējīgas mikromobilitātes īstenošanas pamatprincipus un izstrādāt priekšlikumus mikromobilitātes uzlabošanas iespējām Jūrmalas pilsētā, balstoties uz veikto teorētisko materiālu analīzi un Jūrmalas pilsētas mikromobilitātes un pilsētvides analīzi. Pētījums veikts ierobežotā laikā no 2021.gada 19.janvāra līdz 2021.gada 24.maijam. Teorētiskajā daļā tika analizēta pieejamā literatūra par mikromobilitāti un tās vēsturisko attīstību, noteikti mikromobilitātes infrastruktūras mērķi. Tālāk tika apkopota informācija par pilsētvides attīstību un tās ietekmējošajiem faktoriem. Teorētiskās daļas noslēgumā tika izpētīta mikromobilitātes ietekme uz pilsētvidi un ilgtspējīgas mikromobilitātes īstenošanas pamatprincipi. Analītiskajā daļā tika veikta Jūrmalas pilsētas mikromobilitātes un pilsētvides analīze, kur tika iekļauta mobilitātes iespēju analīze, iedzīvotāju pārvietošanās paradumu analīze un mikromobilitātes infrastruktūras novērtējums. Tika analizētas iedzīvotāju skaita izmaiņas, izvietojums un struktūra Jūrmalas pilsētā, kā arī Jūrmalas pilsētas ģeogrāfiskais novietojums un tās vēsturiskā attīstība. Balstoties uz noteiktajiem mikromobilitātes un pilsētvides izaicinājumiem Jūrmalas pilsētā, projekta daļā tika izstrādātas vadlīnijas ilgtspējīgas mikromobilitātes īstenošanai noteiktā Jūrmalas pilsētas daļā – Kauguru un Kaugurciema apkaimēs un daļā Slokas apkaimes. Tika noteikts, ka, lai īstenotu ilgtspējīgu mikromobilitāti Jūrmalas pilsētā, ir būtiska mikromobilitātes infrastruktūras uzlabošana, mikromobilitātes datu ievākšana un analīze, pašvaldības sadarbība ar koplietošanas mikromobilitātes pakalpojumu sniedzējiem, kā arī iedzīvotāju piesaiste mikromobilitātei un pārvietošanās paradumu maiņa. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, 13 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, darba apjoms ir 88 lappuses. Darbā ir ietverts 21 attēls, 6 tabulām un 14 pielikumiem uz 19 lapām.
Keywords ilgtspējīga mikromobilitāte, ietekme uz pilsētvidi, transporta sektora attīstība, mikromobilitātes infrastruktūra
Keywords in English sustainable micromobility, impact on the urban environment, transport sector development, micromobility infrastructure
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 24.05.2021 14:40:34