Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Sociālā atbildība kā ilgtspējīgas attīstības koncepts Eiropas Savienības ekonomikā
Nosaukums angļu valodā Social Responsibility as a Concept of Sustainable Development in the European Union’s Economy
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Pr.doc. K.Gorbunova
Anotācija Bakalaura darba “Sociālā atbildība kā ilgspējīgas attīstības koncepts Eiropas Savienības ekonomikā” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Ekonomika” studente Elīna Jokuma. Darba zinātniskais vadītājs ir RTU BUNĪ ekonomikas institūta pētnieks Mag. Oec Kaspars Plotka. Bakalaura darba mērķis ir: balstoties uz teorētisko analīzi un Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izpēti, izstrādāt ilgtspējas un ekonomiskās izaugsmes koncepciju vienotā tirgus dalībniekiem. Bakalaura darbs ir veidots trīs daļās. Pirmajā daļā tiek apskatīta ilgtspējīgas attīstības un sociālās atbildības konceptu vēsturiskā attīstība, apskatītas sociālās atbildības koncepta pamatdomas, ilgtspējīgas uzņēmuma pārvaldības sistēmas, kā arī teorija par ilgtspējīgiem ekonomiskajiem procesiem saimnieciskajā darbībā. Darba otrajā daļā tiek veikts sociālās atbildības un ilgtspējas novērtējums Eiropas Savienības ekonomiskajos procesos 21. gadsimtā. Darba trešajā daļā tiek piedāvāts ilgtspējas un ekonomiskās izaugsmes koncepcijas modelis organizācijai un patērētājam. Darba nobeigumā tiek sniegti galvenie secinājumi un izteikti priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 76.lpp., tai skaitā 23 attēli, 3 tabulas un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Ilgtspēja, sociālā atbildība, Eiropas Savienība, ilgtspējīgas attīstības mērķi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainability, social responsibility, European Union, Sustainable Development Goals.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2021 14:20:02