Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Sociālā atbildība kā ilgtspējīgas attīstības koncepts Eiropas Savienības ekonomikā
Title in English Social Responsibility as a Concept of Sustainable Development in the European Union’s Economy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Pr.doc. K.Gorbunova
Abstract Bakalaura darba “Sociālā atbildība kā ilgspējīgas attīstības koncepts Eiropas Savienības ekonomikā” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Ekonomika” studente Elīna Jokuma. Darba zinātniskais vadītājs ir RTU BUNĪ ekonomikas institūta pētnieks Mag. Oec Kaspars Plotka. Bakalaura darba mērķis ir: balstoties uz teorētisko analīzi un Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izpēti, izstrādāt ilgtspējas un ekonomiskās izaugsmes koncepciju vienotā tirgus dalībniekiem. Bakalaura darbs ir veidots trīs daļās. Pirmajā daļā tiek apskatīta ilgtspējīgas attīstības un sociālās atbildības konceptu vēsturiskā attīstība, apskatītas sociālās atbildības koncepta pamatdomas, ilgtspējīgas uzņēmuma pārvaldības sistēmas, kā arī teorija par ilgtspējīgiem ekonomiskajiem procesiem saimnieciskajā darbībā. Darba otrajā daļā tiek veikts sociālās atbildības un ilgtspējas novērtējums Eiropas Savienības ekonomiskajos procesos 21. gadsimtā. Darba trešajā daļā tiek piedāvāts ilgtspējas un ekonomiskās izaugsmes koncepcijas modelis organizācijai un patērētājam. Darba nobeigumā tiek sniegti galvenie secinājumi un izteikti priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 76.lpp., tai skaitā 23 attēli, 3 tabulas un 1 pielikums.
Keywords Ilgtspēja, sociālā atbildība, Eiropas Savienība, ilgtspējīgas attīstības mērķi.
Keywords in English Sustainability, social responsibility, European Union, Sustainable Development Goals.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 24.05.2021 14:20:02