Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Baltijas valstu ilgtspējas konkurētspējas novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Sustainable Competitiveness of the Baltic States
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Zin.asist.K.Plotka
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Baltijas valstu ilgtspējīgas konkurētspējas novērtēšana”. Darba autore Juta Bērziņa. Zinātniskā vadītāja Dr. oec. Ilze Judrupa. Darbs sastāv no 2 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantoto literatūras avotu saraksta un pielikumiem. Darba mērķis ir novērtēt Baltijas valstu ilgtspējīgu konkurētspēju, balstoties ar to saistīto indeksu analīzes, un sniegt priekšlikumus tās paaugstināšanai. Teorētiskajā daļā autore izpētīja ilgtspējīgas konkurētspējas būtību, un tās kvantitatīvo noteikšanas un paaugstināšanas iespējas. Analītiskajā daļā tika analizēts Baltijas valstu SolAbility ilgtspējīgas konkurētspējas indekss un tā apakšindeksi no 2012. līdz 2020. gadam, kā arī papildinoši Pasaules Ekonomikas Foruma ar ilgtspējību koriģēts konkurētspējas indekss un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu indekss, kā rezultātā tika noteiktas katras valsts vājākie rādītāji. Darbā tika secināts, ka no Baltijas valstīm Igaunijai ir visaugstākais ilgtspējīgas konkurētspējas līmenis, taču Latvijai un Lietuvai tas ir atkarīgs vai to skatās pasaules vai Eiropas Savienības kontekstā. Igaunijai tika novērotas problēmas ar piesārņojumu, Latvijai un Lietuvai ar ienākumu nevienlīdzību un Latvijai ar rādītājiem, kas saistīti ar pētniecību un izglītību. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses, tajā iekļautas 4 tabulas, 22 attēli un 7 pielikumi. Darba izstrādei izmantoti 78 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi ilgtspējīga konkurētspēja, konkurētspēja, ilgtspēja, Baltijas valstis
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainable competitiveness, competitiveness, sustainability, Baltic States
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2021 11:20:35