Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Baltijas valstu ilgtspējas konkurētspējas novērtēšana
Title in English Assessment of the Sustainable Competitiveness of the Baltic States
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Judrupa
Reviewer Zin.asist.K.Plotka
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Baltijas valstu ilgtspējīgas konkurētspējas novērtēšana”. Darba autore Juta Bērziņa. Zinātniskā vadītāja Dr. oec. Ilze Judrupa. Darbs sastāv no 2 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantoto literatūras avotu saraksta un pielikumiem. Darba mērķis ir novērtēt Baltijas valstu ilgtspējīgu konkurētspēju, balstoties ar to saistīto indeksu analīzes, un sniegt priekšlikumus tās paaugstināšanai. Teorētiskajā daļā autore izpētīja ilgtspējīgas konkurētspējas būtību, un tās kvantitatīvo noteikšanas un paaugstināšanas iespējas. Analītiskajā daļā tika analizēts Baltijas valstu SolAbility ilgtspējīgas konkurētspējas indekss un tā apakšindeksi no 2012. līdz 2020. gadam, kā arī papildinoši Pasaules Ekonomikas Foruma ar ilgtspējību koriģēts konkurētspējas indekss un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu indekss, kā rezultātā tika noteiktas katras valsts vājākie rādītāji. Darbā tika secināts, ka no Baltijas valstīm Igaunijai ir visaugstākais ilgtspējīgas konkurētspējas līmenis, taču Latvijai un Lietuvai tas ir atkarīgs vai to skatās pasaules vai Eiropas Savienības kontekstā. Igaunijai tika novērotas problēmas ar piesārņojumu, Latvijai un Lietuvai ar ienākumu nevienlīdzību un Latvijai ar rādītājiem, kas saistīti ar pētniecību un izglītību. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses, tajā iekļautas 4 tabulas, 22 attēli un 7 pielikumi. Darba izstrādei izmantoti 78 informācijas avoti.
Keywords ilgtspējīga konkurētspēja, konkurētspēja, ilgtspēja, Baltijas valstis
Keywords in English sustainable competitiveness, competitiveness, sustainability, Baltic States
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 24.05.2021 11:20:35