Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Sankciju ietekmes uz Latvijas un Krievijas ekonomiku analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of the Impact of Sanctions on Latvian and Russian Economy
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Maija Šenfelde
Recenzents Zin.asist.K.Plotka
Anotācija Bakalaura darba ”Sankciju ietekmes uz Latvijas un Krievijas ekonomiku analīze” autors ir Edvards Cīrulis, zinātniskā vadītāja profesore, Dr.oec. Maija Šenfelde. Darbs satur trīs nodaļas, tā nobeigumā autors izdara secinājumus un izvirza priekšlikumus. Pētījuma tēma ir aktuāla, jo aizvien biežāk praksē tiek pielietota sankciju politika, kā arī darbā apskatītās sankcijas vēl joprojām nav atceltas un ietekmē valstu ekonomiku. Līdz ar to ir aktuāli izanalizēt esošās sankcijas un izvērtēt to lietderīgumu. Darba mērķis ir izanalizēt un novērtēt ieviesto sankciju ietekmi uz Krievijas un Latvijas ekonomiku. Lai sasniegtu mērķi, tika noskaidroti starptautiskās tirdzniecības teorētiskie aspekti un to ietekme uz ekonomiku, starptautiskās tirdzniecības politikas virzienu ieguvumi un zaudējumi, protekcionisma izpausmes formas un to iespējamā ietekme uz ekonomiku. Bakalaura darbā tika novērtētas izmaiņas atsevišķos Latvijas tautsaimniecības sektoros, kas radušās sankciju ieviešanas rezultātā, kā arī izanalizētas Rietumvalstu ieviesto sankciju rezultātā radušās sekas Krievijas ekonomikai. Darbā tika secināts, ka ekonomiskā stabilitāte ir cieši saistīta ar politisko stabilitāti pasaulē. Līdz ar to ir nepieciešama politiskās situācijas stabilizācija, kas pozitīvi ietekmētu valstu ekonomisko attīstību. Pēc SVID analīzes Krievijas iespējas no abpusējām sankcijām, galvenokārt, ir saistītas ar ekonomisko attīstību, savukārt Latvijai tiešs ekonomisks ieguvums saskatāms nav, vienīgi to var vērtēt no drošības aspekta. Abpusējās sankcijas ir radījušas ievērojamus zaudējumus abu valstu atsevišķiem sektoriem. Bakalaura darba apjoms ir 64 lpp., tas ietver 18 attēlus, 4 tabulas. Pievienoti 5 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 45 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: sankcijas; ekonomika; Latvija; Krievija; Rietumvalstis.
Atslēgas vārdi Sankcijas; ekonomika; Latvija; Krievija; Rietumvalstis
Atslēgas vārdi angļu valodā Sanctions, economy, Latvia, Russian Federation, Western countries
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2021 13:22:26