Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Sankciju ietekmes uz Latvijas un Krievijas ekonomiku analīze
Title in English Analysis of the Impact of Sanctions on Latvian and Russian Economy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Maija Šenfelde
Reviewer Zin.asist.K.Plotka
Abstract Bakalaura darba ”Sankciju ietekmes uz Latvijas un Krievijas ekonomiku analīze” autors ir Edvards Cīrulis, zinātniskā vadītāja profesore, Dr.oec. Maija Šenfelde. Darbs satur trīs nodaļas, tā nobeigumā autors izdara secinājumus un izvirza priekšlikumus. Pētījuma tēma ir aktuāla, jo aizvien biežāk praksē tiek pielietota sankciju politika, kā arī darbā apskatītās sankcijas vēl joprojām nav atceltas un ietekmē valstu ekonomiku. Līdz ar to ir aktuāli izanalizēt esošās sankcijas un izvērtēt to lietderīgumu. Darba mērķis ir izanalizēt un novērtēt ieviesto sankciju ietekmi uz Krievijas un Latvijas ekonomiku. Lai sasniegtu mērķi, tika noskaidroti starptautiskās tirdzniecības teorētiskie aspekti un to ietekme uz ekonomiku, starptautiskās tirdzniecības politikas virzienu ieguvumi un zaudējumi, protekcionisma izpausmes formas un to iespējamā ietekme uz ekonomiku. Bakalaura darbā tika novērtētas izmaiņas atsevišķos Latvijas tautsaimniecības sektoros, kas radušās sankciju ieviešanas rezultātā, kā arī izanalizētas Rietumvalstu ieviesto sankciju rezultātā radušās sekas Krievijas ekonomikai. Darbā tika secināts, ka ekonomiskā stabilitāte ir cieši saistīta ar politisko stabilitāti pasaulē. Līdz ar to ir nepieciešama politiskās situācijas stabilizācija, kas pozitīvi ietekmētu valstu ekonomisko attīstību. Pēc SVID analīzes Krievijas iespējas no abpusējām sankcijām, galvenokārt, ir saistītas ar ekonomisko attīstību, savukārt Latvijai tiešs ekonomisks ieguvums saskatāms nav, vienīgi to var vērtēt no drošības aspekta. Abpusējās sankcijas ir radījušas ievērojamus zaudējumus abu valstu atsevišķiem sektoriem. Bakalaura darba apjoms ir 64 lpp., tas ietver 18 attēlus, 4 tabulas. Pievienoti 5 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 45 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: sankcijas; ekonomika; Latvija; Krievija; Rietumvalstis.
Keywords Sankcijas; ekonomika; Latvija; Krievija; Rietumvalstis
Keywords in English Sanctions, economy, Latvia, Russian Federation, Western countries
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 23.05.2021 13:22:26