Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Sociāli ekonomisko problēmu identificēšana Balvu novadā reģionālās attīstības kontekstā
Nosaukums angļu valodā Identification of Socio-Economic Problems in Balvi Region in the Context of Regional Development
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Survilo
Recenzents Zin. asist. K.Plotka
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darbs “Sociāli ekonomisko problēmu identificēšana Balvu novadā reģionālās attīstības kontekstā” ir pētījums par reģionālo attīstību Latvijā un sociāli ekonomisko problēmu aktualitāti Balvu novadā. Bakalaura darba mērķis ir identificēt sociāli ekonomiskās problēmas Balvu novadā reģionālās attīstības kontekstā. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Izpētīt reģionālās attīstības jēdzienu, vēsturisko attīstību; 2. Izpētīt un aprakstīt reģionālās attīstības metodes, modeļus; 3. Aplūkot reģionālās attīstības likumu; 4. Veidot priekšstatu par Balvu novada un Balvu novada pašvaldības raksturojumu; 5. Izpētīt un noskaidrot galvenās sociāli ekonomiskās problēmas Balvu novadā; 6. Sniegt priekšlikumus sociāli ekonomisko problēmu novēršanai. Bakalaura darba hipotēze – Tā kā reģionālā attīstība ir ļoti nozīmīga sastāvdaļa sociāli ekonomiskiem procesiem, tad, izpētot Balvu novada pašvaldības plānošanas pārskatus un aptaujā izzinot Balvu novada iedzīvotāju viedokļus par sociāli ekonomisko problēmu aktualitāti Balvu novada, būtu iespēja rast šo problēmu risinājumu. Darba nobeigumā apkopota pētītā informācija un izdarīti secinājumi, ka identificēt sociāli ekonomiskās problēmas Balvu novadā palīdz Balvu novada pašvaldības publisko pārskatu pētīšana un Balvu novada iedzīvotāju viedoklis. Reģionālās attīstības mērķis ir novērst sociāli ekonomiskās problēmas novados, reģionos un valsts teritorijā. Iedzīvotāji ir par maz informēti vai arī informācija nereti tiek novēloti ievietota mājaslapā un interneta vietnē. Darba apjoms ir 68 lappuses un darba ietvaros izmantoti 35 literatūras avoti. Darbs sastāv no divām daļām, astoņām nodaļām un divām apakšnodaļām. Atslēgas vārdi: reģionālā attīstība, reģionālā politika, reģionālās attīstības likums, reģionu attīstība, sociāli ekonomiskās problēmas.
Atslēgas vārdi reģionālā attīstība, reģionālā politika, reģionālās attīstības likums, reģionu attīstība, sociāli ekonomiskās problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā regional development, regional policy, regional development law, region development, socio-economic problems.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2021 15:17:56